Man kan også blive syg af at være pårørende

En pårørende er et familiemedlem, ven eller nabo, der uden at få løn for det hjælper/støtter patienten under sygdom, indlæggelse eller derhjemme.

​​

En pårørende kan hjælpe med alt fra at bade, give tøj på, give medicin som tabletter, give medicin på sonde til at hjælpe med eksempelvis respirator.

Viden fra udlandet

Undersøgelser i USA har vist at én ud af hver fjerde voksen er pårørende til et sygt menneske, 60 % er kvinder og 40 % er mænd. I USA har man telefoninterviewet 1200 pårørende, der blev identificeret via en national stikprøve. De pårørende blev spurgt til de opgaver, de udførte, hvordan de havde det fysisk og psykisk, samt hvilke opgaver de oplevede at mangle hjælp til. Problemerne blev rangordnet, og det viste sig, at pårørende manglede hjælp, støtte og informationer til: 

  1. Finde tid til sig selv (35 %) 
  2. Sikre at deres syge var tryg og sikker (30 %) 
  3. Finde balance mellem fritid, arbejde og pasning (29 %) 
  4. Tage hånd om egen stress og følelser (29 %) 

Pårørende - der oplevede de største problemer - var oftere fra en lavere socialklasse og med en kort uddannelsesbaggrund.

Broken Heart Syndrom

Sorgeffekten (Broken Heart Syndrome) er et kendt fænomen. Sorgeffekten betyder, at pårørende ofte selv bliver syge eller dør efter at have mistet et nærtstående familiemedlem (ægtefælle, nær ven). Sorgeffekten er blevet undersøgt i flere studier. Et studie publiceret i New England journal of Medicine i 2006, som inkluderede > 700.000 mennesker gennem Medicare, fandt at risikoen for at dø efter at have mistet et nærtstående familiemedlem var øget med 22 % for mænd, mens der ikke blev fundet en øget risiko blandt kvinder.

Øget risiko for sygdom og symptomer

Andre studier har fundet en øget sygelighed blandt pårørende, bl.a. øget risiko for hjertekarsygdomme og tilstande som dårlig tandstatus, træthed, udmattelse, hoved, hals - og skulderproblemer. Der blev også set et øget indtag af alkohol, mere usund kost og vægtøgning blandt pårørende. Studier har desuden vist en øget risiko for depression og stress. Udover de fysiske og psykiske konsekvenser ved at være pårørende er der også rapporteret om sociale konsekvenser, hvor mere en halvdelen af pårørende oplevede dramatiske forandringer på deres liv og de valg, de havde. Arbejdslivet og økonomien blev meget ofte påvirket af at være pårørende til en alvorligt syg nærtstående.

Husk – det er også godt og vigtigt at være pårørende

Ud over de mange negative effekter af at være pårørende, kunne 60 % i en australsk undersøgelse se positive sider af at være pårørende. Når deres nære havde det godt og ikke havde for mange symptomer af deres sygdom, var den tid de brugte sammen meget vigtig og værdifuld, studer som gav mulighed for at sætte pris på det gode liv og lykkelige minder. Nogle studier har endda vist, at pårørende bedre kan acceptere deres næres død og arbejde sig gennem sorgen, hvis de har været massivt til stede under sygdomsforløbet.

Det er positivt og vigtig at vi - i sundhedsvæsenet og her i Finsencentret - har fokus på det at være pårørende og evt. kan iværksætte interventioner, der både forebygger sygdomme og øger livskvaliteten blandt pårørende.


Redaktør