Langt færre indlægges med virus efter transplantation

Rigshospitalet har siden 2011 markant reduceret antallet af patienter, der indlægges med den kritiske cytomegalo-virus infektion (CMV) efter transplantation. Det er lykkedes takket være et nyt, tæt samarbejde – kaldet MATCH - mellem Rigshospitalets eksperter i transplantations- og infektionsmedicin, som understøttes af et nyudviklet computerprogram.

​​​​​

Nu som før bliver ca. 30 procent af patienterne smittet med CMV efter transplantation. Men hvor det før var ca. halvdelen af de smittede, der blev så syge af infektionen, at de skulle indlægges, er det nu blot fem procent af de smittede, der behøver at komme på hospitalet.

Dermed klarer langt flere patienter sig godt igennem den første sårbare tid efter transplantation, og hospitalet sparer hvert år millioner af kroner på, at sengene ikke i samme grad fyldes op af alvorligt virussyge patienter.

Et godt eksempel på innovation

MATCH-konceptet er udviklet af forskningscentret CHIP (Copenhagen HIV Programme) i samarbejde med kollegaer på Rigshospitalets transplanterende og diagnostiske klinikker. Udviklingen af programmet er i tråd med Region Hovedstadens strategiske satsning i disse år på at nyttiggøre forskning og innovation (se faktaboks).

”Computerprogrammet, der understøtter MATCH, er en innovation, der startede med en flad, bar, computerskærm, og hvor vi nu er nået så langt, at vi kan dokumentere, at vi markant har reduceret antallet af indlæggelser med CMV-infektion, som er den helt store bandit hos transplantationsopererede patienter,” siger Jens Lundgren, leder af CHIP, professor på Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet.

”Da transplantationsområdet udviklede sig i 1990erne var CMV den mest frygtede infektion, fordi det var den, folk døde af. Der skete en innovation omkring år 2000, hvor man begyndte at forstå, hvad man kunne gøre ved det. MATCH kommer i forlængelse heraf og videreudvikler og kvalitetssikrer dette koncept,” siger Jens Lundgren.

Stor gevinst for patienterne

”For patienterne er det en stor gevinst. Mange af dem slipper for at blive syge og være indlagt med en potentielt dødelig sygdom i flere uger,” siger Jens Lundgren og nævner, at andre fordele for patienterne ved MATCH er, at de får en behandlingsplan med hjem, og at de i nogle tilfælde kan gå til egen læge frem for at tage på Rigshospitalet for at få taget blodprøver.

I den nærmeste fremtid kan en fordel for nogle patienter desuden blive, at de skal have taget færre blodprøver og behøver mindre medicin. Forskning baseret på MATCH-databasen viser, at en del af patienterne nok bliver kontrolleret og behandlet mere end nødvendigt. Den ændring vil give en økonomisk gevinst for sundhedsvæsenet, som allerede har opnået fordelen ved færre indlæggelser. MATCH sikrer samtidig, at lægerne nu kan bruge ressourcerne dér, hvor der virkelig er behov.

”Der er mange læger, der traditionelt bruger meget tid på patienter, der har det godt. Vi flytter ressourcerne til dér, hvor det ikke går så godt. Programmet slår alarm, når patientens forløb afviger fra det optimale forløb, og så justerer vi behandlingsplanen,” siger Jens Lundgren. Han selv følger tæt med og får en sms ved hver alarm.

MATCH slår alarm

Alarmerne går også til en læge i forskningscentret CHIP, som derpå koordinerer den videre behandling med læger fra den afdeling, som patienten er tilknyttet. Alarmer om manglende blodprøvesvar går til en sygeplejerske, som giver besked til den relevante afdeling om, at der er behov for at rette op.

I praksis fungerer MATCH sådan, at blodprøver fra både patient og donor registreres i systemet straks ved transplantationen. Det giver mulighed for i løbet af få dage at lave en samlet risikoprofil på patienten og aktivere en individuel plan for opfølgning - med de blodprøver og den behandling, som stiller den enkelte bedst i forhold til risikoprofilen. Alle blodprøvesvar indrapporteres direkte og umiddelbart i MATCH databasen, hvor også det forventede optimale forløb er lagt ind, og det er afvigelser herfra, der udløser en alarm.

”Den menneskelige hjerne kan kun huske et begrænset antal processer, så kan den ikke huske mere. Derfor er computeren et oplagt værktøj til at sikre kvaliteten af behandlingen efter transplantation. I virkeligheden kan computere bruges til at kvalitetssikre behandlingen af en lang række sygdomme,” siger Jens Lundgren, hvis kolleger allerede er i gang med at gøre MATCH klar til gigtpatienter.

Mange flere kan få glæde af MATCH

”Vi har vilde planer om rulle det ud til alle mulige andre, der bliver fulgt af hospitalet og har et trykket immunsystem. Det kan være kræft, leukæmi og andre blodsygdomme samt HIV. Tankegangen i MATCH kan også bruges i forbindelse med diabetes og for højt blodtryk,” siger han.

MATCH-computerprogrammet er udviklet af it-folk hos CHIP, og det udbydes ikke til salg. I stedet tilbyder CHIP andre hospitaler i ind- og udland, at de kan benytte programmet under visse forudsætninger, bl.a. at data stilles til rådighed for forskning.

På den måde opbygges en kæmpe database om patientforløb, som ifølge Jens Lundgren er en guldgrube for forskning, der igen vil blive brugt til at forbedre behandlingen. Pt. er der gang i op mod 15 forskningsprojekter med udgangspunkt i MATCH.

Tekst: Marianne Bom, www.publicer.dk

​​​

Redaktør