Kortlægning af patientforløb

I Juliane Marie Centret ønsker vi at give patienterne de bedst mulige patientforløb. Vi arbejder derfor intensivt med optimering af patientforløb ud fra både patienternes perspektiv, et sundhedsfagligt perspektivt og ud fra et effektiviseringsprincip. ​
Vi har i efteråret 2014 haft et stort fokus på optimering af nuværende patientforløb i centret med henblik på at kunne skabe fremtidens optimale forløb. Processen har bestået af følgende elementer: 

1. Kortlægning af nuværende patientforløb

For at finde ud af hvordan det perfekte patientforløb ser ud, har vi i løbet af efteråret 2014 kortlagt en stor del af centrets nuværende patientforløb, ca 80 procent er kortlagt. 

Kortlægningen bestod i, at klinikkerne udpegede relevante deltagere til en workshop, hvor patientens vej gennem systemet blev kortlagt minutiøst på workshoppen. Under kortlægningen blev vigtige problemstillinger også udpeget i forhold til nødvendi​ge indsatser og ændringer til fremtidens patientforløb. 

Efter kortlægningen blev skitsen sendt i høring hos resten af klinikken og brugt i arbejdsgrupperne om fremtidens patientforløb i projektet 'Fremtidens Juliane Marie Center'.

2. Udvikling og design af fremtidens patientforløb

Ud fra overblikket over de nuværende patientforløb og kortlægning af mulighed udfordringer og flaskehalse i de nuværende forløb, har har hver klinik i samarbejde med leankonsulenter og patienter designet fremtidens patientforløb.

Fremtidens patientforløb er designet med udgangspunkt i fire patientprofiler, der er grupperet, efter om der er tale om korte eller lange patientforløb, og om det er komplekse eller ikke komplekse patientforløb, som vist i figuren til højre.

​Eksempler

Se et eksempel på et patientforløb før og efter optimering: For yderligere information om kortlægningen af centrets patientforløb, kontakt leankonsulent Malene Mols på malene.ballegaard.mols@regionh.dk​
Redaktør