Kirsten Møller er første professor i neuroanæstesiologi

Overlæge fra Neuroanæstesiologisk Klinik, Kirsten Møller, bliver den første professor i neuroanæstesiologi i Danmark. Hun skal arbejde på at udvikle overvågningen og behandlingen af neurointensive patienter.

​​​

Overlæge Kirsten Møller fra Neuroanæstesiologisk Klinik er pr. 1. august udnævnt som professor i neuroanæstesiologi med fokus på neurointensiv terapi. Kirsten Møller er den første i Danmark, der får et professorat i neuroanæstesiologi.

Kirsten Møller skal i sit professorat primært arbejde med at udvikle overvågningen og behandlingen af neurointensive patienter indlagt på afsnit 2093.

”Ved at arbejde med multimodal monitorering, hvor vi sammenkører flere forskellige målinger af hjernens funktioner, vil vi forhåbentlig kunne forudsige, hvornår der er tilløb til komplikationer og dermed kunne forebygge dem. Håbet er, at flere patienter end i dag vil komme ud neurologiske intakte. Det vil sige, at de kan komme hjem og klare sig selv, og at færre patienter vil have betydelige skader som lammelser eller hukommelses- og koncentrationsbesvær,” siger Kirsten Møller.

Behandlingen af intensive og neurointensive patienter har over de seneste 60 år, hvor intensivafdelinger har eksisteret, udviklet sig fra at handle om patientens overlevelse og senere patientens mulighed for at bevare fysiske funktioner, til i dag at handle om, at patienten skal have intakte kognitive funktioner og dermed bevare en høj livskvalitet efter udskrivelsen.

Elektronisk protokol skal hjælpe med behandlingen

Kirsten Møller håber at kunne bruge data fra overvågningen til at udvikle standarder for behandlingen, der vil kunne bruges til at anbefale personalet, hvordan de skal reagere i en akut situation.

”Vi vil arbejde på at udvikle en elektronisk protokol, der på baggrund af data fra vores overvågning af patienterne kan give os anbefalinger til behandling i akutte situationer. Det er ofte meget komplekse situationer, og det kan være svært at tage stilling til, hvad den rigtige behandling vil være, eller i hvilken rækkefølge forskellige behandlinger skal påbegyndes. Efterhånden som man bruger et sådant elektronisk system, vil det få mere og mere data og vil kunne lære af, hvordan tidligere patienter har reageret på de kliniske beslutninger, og bruge denne erfaring til fremtidig beslutningstagning,” siger Kirsten Møller. 

Kirsten Møller har siden 2012 været leder af Neurointensiviafsnit, 2093. Professoratet i neuroanæstesiologi er et 5-årigt klinisk professorat på Rigshospitalet.


Redaktør