Juliane Marie Centret har fire innovative projekter med i IdéRiget

Fire gode ideer fra medarbejdere i Juliane Marie Centret er blevet udvalgt til at gå videre til anden fase af Idé-Riget ud af en samlet pulje på 69 ideer.

​​

​ IdéRiget er Rigshospitalets innovationsprogram for medarbejdere, der har et opfinder-gen i maven og lysten til at udvikle idéer, der kommer patienter til gavn i kontakten med hospita­let

4 deltagere fra JMC

De fire deltagere, der er ud­valgt fra JMC, er bioanalytiker Helle Bentsen fra Fertili­tetsklinikken, jordemoder Agnethe Nørrelund og jor­demoder Signe Wenzel Ny­rup fra Obstetrisk Klinik samt overlæge Jens Jør­gen Kjær fra Gynækologisk Klinik. Disse fire får nu sammen med seks andre medarbejdere (10 i alt) muligheden for at gøre deres gode ide til virke­lighed på Rigshospitalet.

Processen

De 10 medarbejdere, der er gået videre til anden fase, gennemførte i efteråret 2013 et uddannelses­program og skal i anden fase fra marts 2014 og seks måneder frem arbejde videre med at udvikle deres ide, så den kan blive til virkelighed. Videre­udviklingen af ideerne sker i samarbejde med Ud­viklingsenheden på Rigshospitalet samt DTU Busi­ness, hvor udenlandske forskere vil arbejde med idemagerne om forandringsledelse og innovation.

Ideerne kan omhandle både nye produkter, ny ser­vice, en forbedret proces eller en organisatorisk fornyelse. Rigshospitalet har efterspurgt ideer in­den for to innovationsområder: Innovation af pati­enternes ophold på Rigshospitalet, så tilfredsheden øges, og innovation af patientforløbene på Rigs­hospitalet fra modtagelse til udskrivelse. En enkel og effektiv håndtering af overgange med fuldt over­blik og en planlagt styring.

Vi glæder os til at præsentere alle de gode ideer om 6 måneder i JMC-Nyt. Ideerne præsenteres ved en konference i oktober 2014.Redaktør