Jesper Kjærgaard fra Hjertemedicinsk Klinik får 1 mio. kr. til forskning

Overlæge, dr.med. Jesper Kjærgaard har modtaget 1.050.000 kr. forskningsstøtte fra Hjerteforeningen. Midlerne skal bruges til at undersøge, om medicin kan mindske hjerneskader efter hjertestop.

​​​

Forskningsprojektet undersøger, hvordan hjerneskader i forbindelse med hjertestop kan undgås. Patienter der genoplives efter hjertestop er ofte bevidstløse, fordi hjernen påvirkes af iltmangel under hjertestoppet. 

P
rojektet har to formål: Dels at finde et lægemiddel, der kan hjælpe patienter gennem et hjertestop uden en hjerneskade, dels at opbygge en organisation, der kan håndtere forskning på akut syge patienter.

Jesper Kjærgaard fortæller:
- Vi er rigtig glade for at få mulighed for at lave forskning på nogle af vores mest syge patienter. Vi ser det med at bruge lægemidler som en del af behandlingen for at undgå hjerneskader som en spændende ny mulighed.

Konkret har forskningsstøtten givet projektet mulighed for at ansætte to nye medarbejdere. Samtidig kan den måske være med til at udbrede projektet til andre hjerteafdelinger. Projektet er netop nu i gang med at undersøge mulighederne for et samarbejde med Gentofte og Odense hospitaler.

Om Hjerteforeningens uddeling af forskningsstøtte

Hjerteforeningens forskningsudvalg har i 2014 uddelt 29,7 mio. kr. til forskningsprojekter. I alt er forskning til Hjertestop støttet med 3,24 mio. kr.

Følgende forskere, læger og Ph.d.-studerende fra Hjertecentret har modtaget forskningsstøtte fra Hjerteforeningen:

Anne Grønborg Vedel
Projekt: Blodtrykkets indflydelse på risikoen for udvikling af skader i hjernen under hjertekirurgi med brug af hjerte-lunge-maskine.
- Bevilget 6 måneders løn

Emil Wolsk
Projekt: Betydningen af alder på hjertets funktion i hvile og under fysisk aktivitet hos raske personer.
- Bevilget 4 måneders løn

Golnaz Sadjadieh
Projekt: Blødningsepisoder hos uselekterede patienter med akut koronart syndrom, som får foretaget kranspulsåreundersøgelse og ballonudvidelse.
- Bevilget 6 måneders løn

Hedvig Andersson
Projekt: Avanceret hjertescanning hos patienter med akutte brystsmerter for at skelne mellem akut blodprop i hjertet og anden hjertesygdom.
- Bevilget 12 måneders løn

Jakob Hartvig Thomsen
Projekt: Hjertets elektriske aktivitet under kølebehandling (33°C eller 36°C) hos komatøse overlevere af hjertestop udenfor hospital: Prognostisk betydning samt effekt af kølemetode.
- Bevilget 6 måneders løn

Jesper Kjærgaard
Projekt: GLP-1 Analoger som neuroprotektion efter hjertestop uden for hospital. Et randomiseret studie.
- Bevilget 20 måneders løn + Kr. 210.000

Juliane Theilade
Projekt: Projekt Lazarus – udredning af patienter som har overlevet hjertestop.
- Bevilget 12 måneders løn + Kr. 190.000

Louise Hindsø
Projekt: CT-scanning af hjertet kan sikre tidlig diagnostik af patienter i risiko for at blive hjertesyge.
- Bevilget 6 måneders scholarstipendium

Lærke Marie Nelson
Projekt: Kronisk afstødning efter Hjertetransplantation: Diagnostik, Prognostiske Faktorer og Intervention.
- Bevilget 12 måneders løn

Marie Bayer Elming
Projekt: Betydningen af kardiel fibrose for effekten af implantable hjertedefibrillatorer (DANISH-MRI).
- Bevilget 18 måneders løn

Mette Holme Jung
Projekt: Undersøgelse af arbejdskapacitet og kredsløbsændringer hos patienter med hjertesvigt i behandling med kunstige hjerter.
- Bevilget 12 måneders løn


Redaktør