Hver 10. traumepatient på Rigshospitalet er et barn

​​I 2013 modtog Rigshospitalets TraumeCenter og Akutmodtagelse 1.098 traumepatienter, det højeste antal siden åbningen i 1999. Cirka hver 10. traumepatient er et barn. Trafikuheld og faldtraumer er - som hos voksne traumepatienter - den dominerende årsag til alvorlige skader

​​​​​​

Traumepatienter kommer til skade på mange forskellige måder: Faldulykker, arbejdsulykker, selvskade, brand etc. Men trafikuheld er fortsat ubetinget den primære årsag til aktivering af traumekald. Det fortæller Klinikchef, dr. med. MPA Claus Falck Larsen fra Rigshospitalets TraumeCenter og Akutmodtagelse.

Trafikuheld og faldtraumer

I 2013 modtag Rigshospitalets TraumeCenter og Akutmodtagelse 1.098 traumepatienter. Det fremgår af Centrets og Akutmodtagelsens Årsrapport 2013.

- 1.098 patienter er det højeste antal siden åbningen af TraumeCentret og Akutmodtagelsen i 1999. Cirka hver 10. traumepatient er et barn. I 2013 modtog vi 147 børn som traumepatienter. Trafikuheld og faldtraumer er - som når det gælder voksne traumepatienter - den dominerende skadesmekanisme, siger Claus Falck Larsen.

Børnetraume Setup

Børn under 8 år, der modtages som traumepatienter udgør en speciel udfordring, fordi børn har en særlig fysiologi og anatomi, der adskiller sig fra voksne. Et væsentligt redskab i forberedelsen traumemodtagelsen af børn, er guiden ”Akut Barn”, der er udviklet på Rigshospitalet og er til rådighed som App for alt sundhedsfagligt personale i hele landet.

- Tre Ipads er placeret på strategiske steder tæt på behandlingspladserne. Det sikrer, at moderne informationsteknologi og traumemodtagelse af børn går hånd i hånd. Herudover arbejder vi fortsat med udvikling af et dedikeret ”Børnetraume Setup”, og vi har anskaffet en vifte af udstyr beregnet specielt til behandling af børn under 8 år. Vi ser derfor også frem til at slå dørene op til det første Børnetraume Symposium på Rigshospitalet i januar 2015. Det fortæller børneanæstesiolog Morten Bøttger fra Anæstesi- og Operationsklinikken i HovedOrtoCentret.

I praksis er Rigshospitalets TraumeCenter og Akutmodtagelse en murstensløs klinik, hvor alle specialer samarbejder omkring traumepatienten og andre alvorligt syge patienter. Det tætte samarbejde mellem diagnostiske og kliniske specialer er fundamentet for patientbehandlingen.

Blandt de allerbedste 

- Blødninger er centrale årsager til høj dødelighed hos traumepatienter. Det behandlingskoncept, vi anvender i TraumeCentret, er udviklet i tæt samarbejde mellem Blodbanken, TraumeCentret, Anæstesi- og operationsklinikken i HovedOrtoCentret samt øvrige involverede specialer. Konceptet er forbundet med den internationalt laveste blødningsrelaterede dødelighed, siger Claus Falck Larsen og fortsætter:

- Flere af lægerne på Akutlægehelikopteren samt Akutlægebilerne er desuden ansat ved Anæstesi- og Operationsklinikken i HovedOrtoCentret og er dermed traumeteamledere i TraumeCentret. Det sikrer optimale patientforløb hos de svært tilskadekomne samt svært kritisk syge patienter.

Rigshospitalets TraumeCenter og Akutmodtagelse er på niveau med de bedste i USA. Tal fra en af Europas traumedatabaser TARN, viser samtidig nogle af de bedste overlevelsestal for traumepatienter i Europa. Med et udgangspunkt i 100 patienter har TraumeCentret på Rigshospitalet tre flere patienter, der overlever end forventet.

- De gode resultater kan helt overvejende tilskrives det tætte samarbejde mellem specialerne på Rigshospitalet, der medvirker til diagnostik og behandling af de svært tilskadekomne og kritisk syge patienter, og et dedikeret personale fra alle klinikker, der deltager i traumebehandlingen, slutter Claus Falck Larsen.​​
Redaktør