Hovedpinecenter genudnævnt som Global Excellence i Sundhed

Forskning og udvikling på højt internationalt niveau har sikret Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital en forlængelse af den flotte status som regionalt Global Excellence-center

De næste fem år kan Dansk Hovedpinecenter bevare sin titel som Global Excellence i Sundhed. Region Hovedstaden har genudnævnt centeret til den flotte status, der gives til kompetente faglige miljøer i international særklasse inden for sundhedsområdet på universiteterne og hospitalerne i regionen.

Hovedpinecenteret er et af verdens største centre for højt specialiseret behandling af hovedpinesygdomme. Hovedpinesygdomme er en af de tre dyreste sygdomme på verdensplan, når man ser på omkostninger til sygefravær. Centeret har spillet en nøglerolle i forskning og udvikling på området, både når det gælder de udbredte hovedpinesygdomme og de mere sjældne, som ofte kan være meget invaliderende. 

Med genudnævnelsen følger en bevilling på 250.000 kr, der skal bruges til at styrke initiativer med et tydeligt internationalt perspektiv.

- Vi er meget glade for anerkendelsen, vi arbejder meget med internationalisering både når det gælder forskningsprojekter og rekruttering af medarbejdere, og er med til at sætte Region Hovedstaden på verdenskortet på vores område, fortæller professor Rigmor Jensen, der er leder af Hovedpinecenteret.

Støtte hjalp nye forløb i gang

Siden Dansk Hovedpinecenter første gang blev udnævnt til Global Excellence Center i 2010 har centeret cementeret sin status som en af regionens mest aktive forskningsenheder, der bl.a. står bag 4-5 ph.d. afhandlinger om året. Udnævnelsen har været med til at styrke centerets internationale profil, mens den medfølgende bevilling gjorde det muligt at udvikle et nyt tilbud til patienter med den sjældne og meget smertefulde sygdom trigeminusneuralgi. Patienterne udredes på Glostrup Hospital og opereres på Rigshospitalet. Videnskabelige artikler om resultaterne af det nye forløb publiceres snart i internationale tidsskrifter.

Internationalt perspektiv løfter niveauet

Dansk Hovedpinecenter er en af de specialfunktioner på Glostrup Hospital, der får mange patienthenvendelser fra udlandet. Nye regler betyder at centeret nu kan tage imod patienter fra EU og tilknyttede lande (EØS-lande). Hospitalsdirektør Klaus Lunding glæder sig over genudnævnelsen:

- Det er et vigtigt stempel, som centeret i den grad fortjener. Stærke forskningsmiljøer er vigtige for at vi som hospital kan blive ved med at tiltrække de bedste medarbejdere, og dermed være med til at udvikle og tilbyde den bedste behandling, siger han.

Den stærke faglige udvikling er ved at blive fulgt op med bedre fysiske rammer i form af en ny bygning tæt på hospitalet, der skal rumme Dansk Hovedpinecenter. Den nye bygning forventes at være indflytningsklar i 2016.

Læs mere om Dansk Hovedpinecenter​

 

Redaktør