Hjerteflimmer øger risikoen for at dø

Forskere fra Glostrup Hospital viser for første gang, at patienter, der får arterieflimren, har dobbelt så stor dødelighed som dem, der ikke udvikler arterieflimren.

Læge og ph.d Casper Bang fra Medicinsk Afdeling har publiceret en artikel i Journal of American Heart Association. I et stort studie af 89.703 danske patienter, der tidligere er diagnosticeret med blodprop i hjertet, viser han for første gang konsekvenserne af at udvikle uregelmæssig hjerterytme (atrieflimren).

Se artiklen>>

Øget dødelighed skyldes primært hjertesygdom

Studiet viser, at de som får atrieflimren har en dobbelt så stor dødelighed end dem, der ikke udvikler atrieflimren. Studiet viser også, at den øgede dødelighed primært skyldes hjertesygdom, herunder ny blodprop i hjertet og blodprop i hjernen, men der var også en øget risiko for at dø af andre årsager and hjertedød.

Endvidere viser studiet at risikoen for atrieflimren er størst i tiden efter den første hjerteblodprop.

Interview med Casper Bang

Du kan læse et engelsksproget interview med Casper Bang på Journal of American Heart Associations Facebookside>>


Redaktør