Helle Krogh Johansens forskning støttes af Lundbeckfonden med 300.000 kr.

​"Novel therapeutic approaches to inhibit chronic bacterial infections and reduce development of antibiotic resistance".​ Læs mere her.​​​
​Forskningsprojektet er en del af det såkaldte CF-børneprojekt, som Helle Krogh Johansen og professor Søren Molin fra Danmarks Tekniske Universitet arbejder med, og som sidste år modtog støtte fra Novo Nordisk Fonden.

Projektet søger at kortlægge hvilke genetiske forandringer i bakterierne, der er medvirkende til at etablere kronisk infektion hos børn med Cystisk Fiobrose. Når disse genetiske forandringer er identificeret bliver det muligt på et tidligt tidspunkt at afgøre, om en infektion er tæt på at overgå til en kronisk tilstand, og målrette behandlingen. Redaktør