Hæder til rengøringschef for flotte resultater

Ud af regionens mange ledere blev tre nomineret til Region Hovedstadens Lederpris 2014, og blandt dem var Glostrup Hospitals rengøringschef i Driftsafdelingen Marianne Hummel – en stærk leder, der skaber gode resultater både hvad angår dokumenteret høj kvalitet, personaleudvikling og sygefravær.

God kvalitet og høj produktivitet

Siden Marianne Hummel har stået i front for driftens Rengøringsafdeling på Glostrup Hospital er resultaterne ikke bare gode, de er blevet nogen af de bedste i regionen. Det slår de seneste års eksterne kontroller af hygiejnen og rengøringens kvalitet helt fast.

Hospitalsdirektør Klaus Lunding siger om nomineringen: ”Marianne er en fantastisk rengøringsleder. Den forandring, Marianne har gjort, har bragt stolthed ind i afdelingen. De vil gøre et godt stykke arbejde, og det kan man også se på de resultater, afdelingen leverer.”

Faglig stolthed, udvikling og trivsel

Marianne Hummels ledelsesstil er baseret på et respektfuldt menneskesyn og en grundfæstet overbevisning om, at man altid skal søge at udvikle potentialet i alle. Det kommer blandt andet til udtryk i form af den tillid, som Marianne viser sine medarbejdere og ledere – og det stigende antal hospitalsmedhjælpere der bliver videreuddannet til drifts- og serviceassistenter.

Åbenhed, tillid, øjet for potentiale og videreuddannelse er alt sammen med til at løfte den generelle tilfredshed hos hospitalsmedhjælperne. Det kombineret med et markant fald i sygefraværet fra 24 til 8 dage gør, at trivslen ligger ekstremt højt også sammenlignet med resten af regionen.

Drifts- og projektchef Morten Christiansson fortæller: ”Hun har fået folk til at forstå, at hospitalsrengøring er et fag og ved det skabt en faglig identitet hos sine medarbejdere og en begejstring for at levere høj kvalitet. Hun er lykkedes med at lave en holdningsbaseret ledelse – effektivt og med en høj kvalitet. Mariannes nominering understreger, at det at arbejde med involverende ledelse skaber resultater på den lange bane”

Marianne Hummel modtager 25.000 kr. i præmie, som går til videreudvikling af afdelingens arbejde.

 

Redaktør