Glostrup Hospital styrker osteoporose-profil med ny professor-ansættelse

Professor og overlæge Bo Abrahamsen er blevet ansat på Glostrup Hospital, der dermed står endnu stærkere på osteoporoseområdet med to professorer og en forskningsenhed på området.

Glostrup Hospital styrker sit Forskningscenter for Aldring og Osteoporose med ansættelse af endnu en klinisk professor. Professor Bo Abrahamsen er en af de mest kendte danske osteoporose-forskere og har arbejdet med osteoporose i over tyve år. De seneste otte år har han været overlæge på de nyåbnede osteoporoseklinikker på hospitalerne i Køge og Gentofte, og de seneste fem år endvidere været professor ved Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital, hvor han er tilknyttet kohorte og registerforskningsenheden OPEN (Odense Patient Data Exploratory Network). Bo Abrahamsen er bl.a. formand for Dansk Knoglemedicinsk Selskab.

Forskningsenhed i vækst

Bo Abrahamsen bliver tilknyttet Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Medicinsk Afdeling, der er en stor klinik for patienter med svær osteoporose og med et forskningsmiljø i stærk vækst under ledelse af professor, overlæge dr.med. Peter Schwarz. Der er bl.a. et tæt samarbejde med forskere fra Diagnostisk Afdeling. Samarbejdet har været med til at give Glostrup Hospital en nøglerolle i udbredelse af biokemiske knoglemarkører til hospitalerne i hovedstadsregionen, som er den første region, der stiller disse analyser til rådighed for osteoporoseklinikkerne. Gevinsten for patienterne er, at manglende behandlingsrespons i fremtiden sandsynligvis vil kunne afsløres meget tidligere, og det er forventningen, at også antallet af kontrolscanninger ad den vej med tiden kan reduceres.

Forskningsprofil dækker bredt

Som professor i klinisk registerforskning og endokrinologisk overlæge supplerer Bo Abrahamsen det stærke forskningsmiljø ved Forskningscenter for Aldring og Osteoporose.

- Professor Peter Schwarz har med sit engagement og opbakning fra direktion og universitet opbygget en imponerende forskningsinfrastruktur med klinik, laboratorium og nær tilknytning til klinisk biokemi. Jeg vil kunne bidrage både til den kliniske drift og udvikling og til yderligere ekspansion af den epidemologiske og farmakoepidemiologiske forskningsindsats. Det rummer muligheder også for ny translationel forskning og implementering, siger Bo Abrahamsen. 

Internationalt miljø

Bo Abrahamsen har erfaring fra laboratorieforskning i USA, ligesom han er del af internationale arbejdsgrupper under American Society for Bone and Mineral Research, International Osteoporosis Foundation og en af redaktørerne for det højest citerede videnskabelige tidsskrift på området, Journal of Bone and Mineral Research. Han viderefører igangværende forskningsprojekter, der bl.a. omfatter værtsskab for en national database for knoglemassemålinger, BMD.

Redaktør