Glostrup Hospital gør rent bord

På Rengøringens Dag den 11. sep. 2014 kl. 12-17 kan du blive klogere på moderne hospitalsrengøring, kvalitet og uddannelse. Du kan bl.a. prøve at kvalitetskontrollere rengøring, få smagsprøver fra madvognen og være med når blandt andre formanden for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Karin Friis Bach, forbundsformand Dennis Kristensen, FOA, og drifts- og projektchef Morten Christiansson debatterer fremtidens hospitalsrengøring.

Rengøring – et fag

På Rengøringens Dag bliver Glostrup Hospitals forhal omdannet til en markedsplads fyldt med aktiviteter, samtaler og quizzer, der stiller skarpt på hygiejnekrav, intern kvalitetssikring og den løbende investering i uddannelse og udvikling af rengøringsområdet på Glostrup Hospital.
De besøgende kan både høre om og prøve, hvad rengøring på et hospital indebærer. Finde fakta om uddannelse, blive klog på midler og remedier brugt i rengøringen og selv prøve jobbet som kvalitetskontrollant, der sikrer at rengøringen lever op til gældende hygiejnekrav – noget som hospitalsmedhjælperne på Glostrup Hospital er særligt gode til, når man ser på intern og ekstern kontrol – audit. Arrangementet giver god indsigt i moderne hospitalsrengøring og den afgørende betydning, det har i forhold til at afbryde smitteveje og forebygge infektioner.

”Vi ønsker at sætte fokus på hospitalsrengøring som fag og som et væsentligt element i hospitalets hygiejneberedskab”, fortæller Glostrup Hospitals drifts- og projektchef Morten Christiansson.

Paneldebat om fremtidens rengøring

Rengøring på hospitaler har de sidste år været et stort debatemne i medierne og hos politikerne. Temaer som kvalitet, effektivitet og mulig privatisering præger billedet.
Glostrup Hospital ønsker at bidrage til nuancering af debatten om de faglige, sociale og ledelsesmæssige aspekter og stille skarpt på hospitalsrengøringens videre udvikling. Derfor er et af elementerne på dagen en paneldebat om fremtidens hospitalsrengøring. Her deltager formanden for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg Karin Friis Bach, Venstres Ole Stark, Socialdemokratiets Flemming Pless, forbundsformand i FOA Dennis Kristensen samt drift- og projektchef Morten Christiansson fra Glostrup Hospital.

Program den 11. september 2014

Kl. 12.00 Markedspladsen åbner
Kl. 13.00 Velkomst ved hospitalsdirektør Klaus Lunding
Kl. 13.05 Oplæg til paneldebat af drifts- og projektchef Morten Christiansson og rengøringschef Marianne Hummel
Kl. 13.30 Oplæg til paneldebat af forbundsformand FOA Dennis Kristensen
Kl. 14.00-15.00 Paneldebat med Sundhedsudvalgets regionspolitikere, forbundsformand FOA Dennis Kristensen og drift- og projektchef Morten Christiansson.
Kl.17.00 Markedspladsen lukker

Det er gratis at deltage, og alle er meget velkomne. Læs om de forskellige markedspladsstande i dokumentet til højre.

For yderligere oplysninger kontakt:

Anne Fog Skriver
Kommunikationsmedarbejder
Direkte: +45 3863 3761, Mail: anne.fog.skriver@regionh.dk

Redaktør