Glostrup-forskning får fornem placering

En videnskabelig artikel af hjerteforsker Anders Møller Greve fra Medicinsk Afdeling er blandt de mest læste i anerkendt hjertetidsskrift.

Verdens mest anerkendte hjertetidsskrift, Circulation, har udvalgt postdoc Anders Møller Greves artikel til ’Circulation Editors Pick’ idet artiklen er blandt de mest læste og anerkendte artikler i Circulation for årene 2012 og 2013.

Artiklen, der blev publiceret i 2012, er en enestående videnskabelig artikel, som dokumenterer betydningen af hjertekardiogrammet (EKG) hos patienter, der har forsnævret hovedpulsåreklap, uden at vide det.

Forskningen viser, at fortykkelse af hjertemuskulaturen og hjertets belastning vurderet ved EKG mange gange øger risikoen for hjertesvigt og hjertedød.

Overlæge Kristian Wachtell siger at det simple og billige hjertekardiogram indeholder vigtig information, som kan bruges til at risikostratificere patienterne, og man derfor bedre kan planlægge observationsperioden, og hvornår patienten skal opereres.

Artiklen kan læses i sin fulde længde her.

Redaktør