​​​​

Fra innovation til implementering - for patienterne

3 sundhedsinnovations-projekter fra Finsencentret er nu gået hele vejen i 'IdeRiget'.
  
Helle, Caroline og Katrine's projekter er gået hele vejen i Idériget. En proces der har haft til formål at udvikle idéer med henblik på bedre patientforløb på Rigshospitalet.
 
I slutningen af 2013 blev 30 idéer udvalgt. Efter en skærpelse af idéerne og deres indhold klarede de 3 Finsen-idéer sig videre til at være blandt de 10 satsningsprojekter, som fik støtte til et 6 måneders projektarbejde. Dette arbejde er nu afsluttet og alle 3 projekter har fået flotte evalueringer og megen opmærksomhed. Rigshospitalets direktion har på baggrund af en indstilling fra en komité af både in- og eksterne specialister udvalgt 2 – begge fra Finsencentret - af de 10 projekter til at opnå fremadrettet støtte. Der arbejdes i disse dage på at få så mange som muligt af de øvrige idéer til at leve videre på andre måder.
 
Mange kolleger undrer sig sikkert over, hvordan 3 medarbejdere ”fra gulvet” pludselig kan gå fra at være sundhedsprofessionelle til at være fuldtidsinnovatører. Udover viljen til at gennemføre projektforløbet og troen på egen idé er succesen blevet skabt med støtte og opbakning fra Rigshospitalets Udviklingsafdelingen og DTU Business. Programdirektør Lasse Staffensen fra DTU Business har med hjælp fra ressourcestærke undervisere fra både ind- og udland klædt os på til at være rigtige innovatører og projektledere.
 
For alle 3 Finsencenter projekter gælder, at vi har skabt prototyper, der nu kan udvikles videre med henblik på senere implementering som standard procedurer.
 
Katrine Fridthjof, Hæmatologisk Klinik, arbejder videre med konceptet omkring hjemmekemoterapi til hæmatologiske patienterne, aktuelt optimeres tekniske forhold ved projektet, og der arbejdes mod at sætte de rette rammer for brugen af den transportable infusionspumpe. Pumpen er et eksempel på organisatorisk service design og vil gøre, at patienten i stedet for indlæggelse kan være i vanlige hjemlige omgivelser og herudover møde i ambulant regi.
 
Helle Pappot, Onkologisk Klinik, udfører over det næste halve år en anvendelighedstest af MinKemo.dk, et redskab til elektronisk bivirkningsregistrering ved kemoterapi. Herefter følger et større sikkerhedsstudie af redskabet, som forhåbentlig kan føre til en bredere anvendelse af MinKemo.dk indenfor 1-2 år.

Caroline Find Andersen, Onkologisk Klinik, undersøger muligheden for at opnå finansiering til videreudvikling af en app til kræftpatienter. Et redskab som patienterne i testperioden har taget meget positivt imod og gerne ser introduceret, som et tilbud for at opnå et bedre forløb.

Vores deltagelse i Idériget har skabt nye tværkliniske samarbejder, givet os et stort innovationsnetværk og givet os nye kompetencer. Vi deler gerne ud af vores nye viden og hjælper med den rigtige kontakt, hvis der er andre der er nysgerrige på sundhedsinnovation – så tøv ikke med at kontakte os:
 


Caroline.find.andersen.01@regionh.dk
 

Helle.pappot@regionh.dkRedaktør