Forundersøgelse ser på mulighederne for etablering af et nyt mor-barn-hospital i verdensklasse

Fredag den 14. marts 2014 kunne vi glæde os over den gode nyhed for Juliane Marie Centret, at A.P. Møller Fonden og Ole Kirk’s Fond er gået sammen med Region Hovedstaden om at finansiere en forundersøgelse, der skal afdække mulighederne for at etablere nye og optimale rammer for centret.

​​​

Forundersøgelsen har til formål at afdække mulige scenarier for at skabe et fremtidens mor-barn hospital, der skal danne skole for den patient- og familiecentrerede behandling af kvinder og børn, hvor patientbehandling og omsorg, forskning og uddannelse udgør en integreret helhed.

Visionen er at samle alle behandlinger for børn i et optimalt miljø, som tilbyder unikke rammer til hele familien. Målet er samtidig et exceptionelt byggeri, der er internationalt banebrydende inden for arkitektur, logistik, drift, funktionalitet og miljø.

Over det næste år skal der udarbejdes en udførlig projektbeskrivelse, der kan danne grundlag for en vurdering af mulighederne for at tage skridtet mod en egentlig realisering. Et af de vigtigste værktøjer i forundersøgelsen bliver inddragelse af både faggrupper, patienter og pårørende for at sikre et tilbundsgående billede af og nye idéer til de optimale rammer. Der vil også blive hentet inspiration fra lignende projekter på internationalt plan.

Forundersøgelsen vil blive koordineret af en styre gruppe, hvis repræsentanter omfatter Region Hovedstaden, Rigshospitalet, Juliane Marie Centret samt de to fonde. Udgifterne til forundersøgelsen deles ligeligt mellem fondene og Region Hovedstaden. Resultatet forventes at foreligge i sommeren 2015.

I konsekvens af denne forundersøgelse har direktionen på Rigshospitalet besluttet, at centerdirektør Bent Ottesen pr. 1. april 2014 overføres til en stilling som projektdirektør. Med virkning fra den 1. maj 2014 overføres centerdirektør Kurt Stig Jensen fra Finsencentret til stillingen som centerdirektør i JMC, og stillingen som centerdirektør i Finsencentret vil blive slået op snarest muligt.

Projektdirektøren refererer til Rigshospitalets direktion og er i projektperioden tilknyttet centerledelsen i JMC med særligt henblik på at sikre kontinuitet og sammenhæng i projektet.

Vi er meget taknemmelige over at have fået denne mulighed for at planlægge optimale fysiske rammer for JMC's strategi. Denne tillid forpligter os samtidig til at udarbejde et exceptionelt forslag for det samlede JMC, og vi håber alle vil bidrage til et optimalt resultat.

Sanne og Bent
Centerledelsen JMC 

Redaktør