​​

Forundersøgelse ser på mulighederne for etablering af et nyt mor-barn-hospital i verdensklasse

Rigshospitalets center for børn, kvinder og forplantning, Juliane Marie Centret, er på niveau med den internationale elite, og målet er at være blandt verdens 10 bedste mor-barn-hospitaler. A.P. Møller Fonden og Ole Kirk’s Fond er gået sammen med Region Hovedstaden om at finansiere en forundersøgelse, der skal afdække mulighederne for at opfylde denne ambition gennem etablering af nye og optimale rammer for centret.
Forundersøgelsen har til formål at afdække mulige scenarier for at skabe et fremtidens mor-barn hospital, der skal danne skole for den patient- og familiecentrerede behandling af kvinder og børn, hvor patientbehandling og omsorg, forskning og uddannelse udgør en integreret helhed. Visionen er at samle alle behandlinger for børn i et optimalt miljø, som tilbyder unikke rammer til hele familien. Målet er samtidig et exceptionelt byggeri, der er internationalt banebrydende inden for arkitektur, logistik, drift, funktionalitet og miljø.

Over det næste år skal der udarbejdes en udførlig projektbeskrivelse, der kan danne grundlag for en vurdering af mulighederne for at tage skridtet mod en egentlig realisering. Et af de vigtigste værktøjer i forundersøgelsen bliver inddragelse af både faggrupper, patienter og pårørende for at sikre et tilbundsgående billede af og nye idéer til de optimale rammer. Der vil også blive hentet inspiration fra lignende projekter på internationalt plan.

Forundersøgelsen vil blive koordineret af en styregruppe, hvis repræsentanter omfatter Region Hovedstaden, Rigshospitalet, Juliane Marie Centret samt de to fonde. Udgifterne til forundersøgelsen deles ligeligt mellem fondene og Region Hovedstaden. Resultatet forventes at foreligge i sommeren 2015.

For yderligere oplysninger kontakt:
  • Jannik Hilsted, lægelig direktør, Rigshospitalet, tlf. 3545 5558 
  • Bent Ottesen, centerdirektør, professor, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet, tlf. 3545 4769 

Om A.P. Møller Fonden

A.P. Møller Fonden støtter en bred vifte af aktiviteter, fortrinsvis i Danmark. I 2013 færdiggjordes med støtte fra Fonden bl.a. isbjørneanlægget i ZOO, en totalrenovering af de første gule stokke i Nyboder, Søfartsmuseet i Helsingør, 1974-udstillingen i Den Gamle By i Århus, nye undervisningslokaler på Rødding Højskole, haveanlægget ve​d Fredensborg samt nybygning til Odense Bys Museer.
www.apmollerfonde.dk

Om Ole Kirk’s Fond

Ole Kirk’s Fond er en alment velgørende fond, der fortrinsvis støtter sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål. Fonden yder støtte til oprettelse eller drift af aktiviteter, der fremmer livskvalitet i fysisk og psykisk henseende. Projekter, der kommer børn, unge og familier til gode, vægtes højt. Fonden blev oprettet i 1964 i erindring om LEGO virksomhedens stifter, Ole Kirk Kristiansen.
www.olekirksfond.dk


Redaktør