Forsøgsdeltagere med migræne med aura søges til forskningsprojekt.

Er du mellem 18 og 50 år og lider af migræne med synsforstyrrelser kan du være med til at skaffe ny viden om sygdommen.

Forsøgsdeltagere med hovedpine og synsforstyrrelser (migræne med aura) søges til forskningsprojekt på Glostrup Hospital.

Formål

Formålet med studiet er at undersøge migræne med aura udløsende effekter og virkning på hjernens kar og blodgennemstrømning ved indånding af luft med nedsat iltindhold svarende til højden ca. 4400 m over havet.

Baggrund

Der er en øget forekomst af migræne blandt mennesker der permanent bor over 4000 m over havet. Forskning viser, at migræne er forbundet med udvidelse af hjernens store pulsårer og at en række karudvidende stoffer kan fremkalde migræne. Indånding af luft med reduceret iltindhold er naturligt forekommende ved bjergbestigning. Tidligere studier har vist, at indånding af luft med reduceret iltindhold i længere tid har karudvidende og migrænefremkaldende effekter hos migrænepatienter. I dette studie vil vi undersøge om indånding af luft med nedsat iltindhold i kortere tid kan fremkalde migræne med aura og om der samtidig ses ændringer af hjernens kar og blodgennemstrømning. Dette vil vi gøre med MR-skanning. MR skanning er en ganske almindelig måde til at lave billeder af hjernen uden kendte bivirkninger.

Hvor

Neurologisk Afd. og Enhed for Funktionel Billeddiagnostik, Glostrup Hospital, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Hvor tidskrævende

Du skal først møde til en forundersøgelse (ca. 1 time). Herefter vil studiet strække sig over 2 dage af ca. 4-6 timer hver. Forsøgene vil primært foregå eftermiddag/aften i hverdagene og i weekenden.

Ubehag

Indånding af luft med reduceret iltindhold forventes at udløse hovedpine. Der skal lægges et tynd kateter (venflon) i en vene ved albuen. Der er ingen risiko forbundet ved forsøgene.

Der gives en ulempegodtgørelse på 200 kr. pr. time (skattepligtig B-indkomst). Vi dækker desuden transportomkostninger.

Krav

Du skal have migræne med aura, herudover være rask og veje mellem 50 og 100 kg, alder 18-50 år. Du må ikke lide af for lavt blodtryk, lungesygdomme, hjertesygdom eller andre væsentlige sygdomme.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske Komité, nr: H-4-2012-182


Læge Nanna Bjørkbom Arngrim, Neurologisk Afd., Glostrup Hospital.

Henvendelse på: Tlf. 38 63 46 12 /e-mail:

nanna.bjoerkbom.arngrim.01@regionh.dk​​

Redaktør