Forskningspris til KMAs postdoc Rasmus Marvig

​Kortlagte bakteriegenomer skal fremme behandlingen af cystisk fibrose patienter​.​
Civilingeniør Rasmus Lykke Marvig er blevet tildelt Young Investigator Award af European Cystic Fibrosis Society for sin forskning i Pseudomoas aeruginosa infektioner hos cystisk fibrose patienter. Rasmus’ forskning har vist overraskende resultater, som kan bidrage til at udvikle en mere målrettet antibiotikabehandling til CF patienter.

Rasmus Marvig arbejder som postdoc ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet under vejledning af dr.med. Helle Krogh Johansen. Ved ECFS’s årlige konference i juni 2014 i Gøteborg præsenterede Rasmus sine forskningsresultater ved en forelæsning med titlen "The genetic basis of Pseudomonas aeruginosa pathoadaptation to the airways of cystic fibrosis patients".​

Forskningsemnet

Rasmus forsker i, hvordan P. aeruginosa genetisk tilpasser sig livet i lungerne hos patienter med cystisk fibrose. I samarbejde med Helle Krogh Johansen og forskere fra DTU, bl.a. professor Søren Molin, har Rasmus kortlagt >700 bakteriegenomer. De bakterier, hvis genomer er kortlagt, er indsamlet over 38 år, og prøverne stammer fra >40 patienter.​

Overraskende resultater

Et af de overraskende resultater af kortlægningen er, at det har vist sig, at bakterierne har tilpasset sig livet i patienternes lunger ved at ændre deres arvemasse, så de bedre kan leve af hæmoglobinet fra røde blodlegemer. Faktisk til en sådan grad, hvor bakterierne er blevet helt afhængige af det. Derudover har bakterierne også tilpasset sig brugen af antibiotika ved at udvikle antibiotikaresistens.

Brug af resultaterne

Resistente bakterier er et enormt problem, når der skal behandles. Den viden, der kommer ud af projektet, er derfor nyttig i bestræbelserne på at udvikle fremtidens behandlingsmetoder. Herudover kan arbejdet resultere i en mere målrettet antibiotikabehandling i stedet for den voldsommere bredspektrede behandling, som bruges i dag. Dette kan bl.a. gøres ved at udvikle tests for specifikke genetiske markører i de sygdomsfremkaldende bakterier.

For mere information om Rasmus Lykke Marvigs forskning, kan han kontaktes på e-mail: rn@bio.dtu.dk​

Redaktør