Forskere vil klippe grå stær væk med laserlys

En forskergruppe med deltagere fra Glostrup Hospital har fået 11 mio. kr. i en EU-bevilling til at udvikle en ny laserteknologi, der kan opdage og behandle grå stær tidligere og mere sikkert.

Glostrup-forskerne er sammen med en række danske og udenlandske virksomheder i gang med at udvikle en ny laserteknologi, som gør det muligt at opdage grå stær tidligere, og som kan behandle sygdommen uden brug af operation.

Metoden skal nu udvikles til at kunne testes på mennesker, og til dét har projektdeltagerne fået 11 millioner kr. i en EU-bevilling.

Vores håb er på sigt at blive i stand til at opdage grå stær så tidligt, at vi kan bremse udviklingen, og at kunne behandle sygdommen uden brug af operation, siger overlæge og professor i øjensygdomme ved Glostrup Hospital Michael Larsen, som deltager i projektet sammen med 1. reservelæge, ph.d. Line Kessel.

Projektet skal også udvikle et diagnostisk instrument, som kan bruges til at monitorere linsens aldersforandringer.

Laserlys klipper den grå stær væk

Grå stær er en sammenklumpning af proteiner i øjets linse, som gør linsen uigennemsigtig og stiv – lidt som når man spejler et æg. Forskerne har i et tidligere projekt udviklet laserteknologi, som gør det muligt at opløse den kemiske binding mellem proteinerne, så linsen igen bliver klar.

Den eksisterende teknologi virker imidlertid kun på donorøjne, og man mangler stadig at udvikle et apparat, der kan bruges til at undersøge og behandle levende mennesker.

Stærkt samarbejde skaber værdifuld sundhedsteknologi

Den danske teknologivirksomhed Delta udvikler og fremstiller nogle af verdens mest effektive og avancerede fluorescensfiltre. De gør det muligt at måle den naturlige fluorescens i stoffet tryptofan i øjets linse og håbet er, at det i samarbejde med de øvrige projektdeltagere lykkes at bruge den teknologi i de nye apparater.

Glostrup Hospitals øjenafdeling har en lang tradition for samarbejde med erhvervsvirksomheder i bestræbelserne på at udvikle nye og bedre behandlingsmetoder.

På kort sigt får vi med samarbejdet tidlig erfaring med nye behandlingsmetoder, men et ligeså vigtigt, langsigtet mål med denne satsning er at fremme dansk lægemiddelindustris engagement på øjenområdet, siger Michael Larsen.

Ud over øjenafdelingen og Delta er projektdeltagerne Edinburgh Biosciences Ltd, Heriot-Watt University i Edinburgh, St Eriks Ögonsjukhus, Stockholm, Dansk Elektronik, Lys & Akustik og Prontor GMBH, Bad Wildbad, Tyskland.Redaktør