​​

Forskere fra Rigshospitalet får penge til hyper-PET

Innovationsfonden støtter projekt på Rigshospitalet, der skal udvikle en ny metode til bedre diagnostik af kræft
Ved at tage det bedste fra PET skanning og kombinere det med avanceret MR teknik vil forskerne nu skabe en ny metode, hyper-PET, der bedre kan karakterisere den enkelte kræftpatients sygdom. Dette præcise fingeraftryk af sygdommen kan bruges til at skræddersy behandling, så den virker bedre.

Et danskbaseret forskerhold fra Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Klinik på Rigshospitalet modtager 17. november 2014 14 millioner kroner fra Innovationsfonden.

Skræddersyet behandling til patienterne

Pengene skal bruges til at udvikle en ny metode, hyper-PET, der bedre vil kunne afsløre, hvordan den enkelte kræftknude opfører sig og give et mere præcist fingeraftryk af den enkelte tumor, som kan bruges til bl.a. at planlægge og følge kræftbehandling.

- For at kunne skræddersy kræftbehandling til den enkelte patient er det vigtig at karakterisere den enkelte tumor helt ned på molekylært niveau. Vha. såkaldt molekylær billeddannelse kan man foretage sådan karakteristik uden at skulle tage vævsprøver og med større træfsikkerhed, siger siger projektets leder, professor, overlæge, dr.med. Andreas Kjær, Rigshospitalet og Københavns Universitet og fortsætter:

Løser flere udfordringer

- PET skanninger benyttes aktuelt til dette med succes, men vi vil nu udvikle og teste i klinisk brug den ny metode hyper-PET.

Han forventer, at metoden med tiden vil føre bedre overlevelse.

Udover en bedre karakteristik af tumorer løser metoden også den udfordring, at PET udført med sukkerstoffet FDG, ikke kan anvendes i visse hyppigt forekommende cancerformer som fx prostatakræft.

Første gang to metoder kombineres

I projektet, der udføres som et international, multidisciplinært, privat-offentligt samarbejde, vil forskerne kombinere PET og den relative nye teknik 13C-hyperpolariseret MR spektroskopisk billeddannelse (MRSI).

Hver teknik kan påvise væsentlige egenskaber ved kræft, men det er første gang, at de to metoder ønskes kombineret og udført samtidig.

Projektet påbegyndes på det helt rette tidspunkt, da Rigshospitalet på nuværende tidspunkt er det eneste sted i verden, hvor en såkaldt hyperpolarisator, der anvendes til MRSI, er placeret og fungerer sammen med en klinisk PET/MR skanner.

Fakta:

  • Budget: 21 mio. kr. (afrundet til hele millioner)
  • Innovationsfondens investering: 14 mio. kr. (afrundet til hele millioner)
  • Varighed: 3 år
  • Projektet foregår i tæt samarbejde mellem Rigshospitalet, Københavns Universitet og DTU.
  • Derudover deltager internationale partnere fra bl.a. University of Cambridge, Standford University samt GE Healthcare.


For yderligere information:

  • Andreas Kjær, Professor, overlæge, dr.med., Rigshospitalet og Københavns Universitet,  mobil 2725 8614.
  • Thomas Bjerre, presse-og mediechef, Innovationsfonden, mobil 6190 5019, e-mail: thomas.bjerre@innofond.dk

Redaktør