Første spadestik til nyt p-hus

Med en beplantet og åben facade og et regnvandsbassin i kælderen er bæredygtighed tænkt ind i selve konstruktionen af nyt parkeringshus ved Glostrup Hospital. Den snegleformede bygning med parkering hele vejen rundt giver plads til 450 biler.

Region Hovedstadens regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) tager 20. januar det første spadestik til Glostrup Hospitals nye parkeringshus.

Parkering hele vejen rundt i en bæredygtig snegl

Parkeringshuset bliver opført som en stor snegl. En udformning der udnytter arealet optimalt og giver plads til 447 biler samt ladestandere til i første omgang fem elbiler.
 
Facaden beplantes med grønne planter og får åbninger, der lukker dagslys og frisk luft ind. Det er med til at gøre byggeriet bæredygtigt, fordi det sparer på energiforbruget til belysning og ventilation.

I parkeringshusets gård etableres et underjordisk bassin til opsamling af regnvand. Regnvandet genanvendes til vanding, samtidig med at bassinet også forebygger oversvømmede kloakker ved store regnskyl.
 
Parkeringshuset opføres i en snegl for at udnytte arealet bedst.

Blandt de første af mange kommende hospitalsbyggerier

- Parkeringshuset er blandt de første i rækken af mange nye hospitalsbyggerier, vi som borgere i Region Hovedstaden kan glæde os til at tage i brug, siger Sophie Hæstorp Andersen (S) og fortsætter:

- Parkeringshuset skal selvfølgelig primært gøre det lettere for patienter, deres familier og ansatte at komme til Glostrup Hospital. Men samtidig bliver det også et rigtig flot byggeri, hvor vi i høj grad har lagt vægt på bæredygtighed.

Parkering til fremtidens hospital

Det nye parkeringshus er en del af Nyt Hospital Glostrup og er klar til brug i foråret 2015. Huset ligger tæt på hospitalets kommende neurorehabiliteringshus, der fra 2018 skal samle patienter med svære hjerneskader eller rygmarvslidelser fra hele Østdanmark. 

Redaktør