Første besøg for gravide med diabetes er forkortet med 2 timer efter leanprojekt

Obstetrisk Klinik og Center for Gravide med Diabetes har i et leanprojekt, reduceret kvindernes første besøg i afdelingen med to timer! - Til gavn for både patient og personale.

​​​

 
Efter en kortlægning af hele forløbet og særligt første besøg er det lykkes deltagerne i leanprojektet at forkorte kvindens første besøg i Center for Gravide med diabetes med hele to timer. Fra ca. 6½ time til nu 4½ time den første dag. Resultatet skyldes bl.a., at det første besøg er blevet kortlagt minutiøst fra ende til anden.

Forløbet er blevet gennemgået og tilrettelagt i færdige ’pakker’, hvor alle tider og undersøgelser er booket på forhånd, så forløbet er klargjort inden patienten kommer, og med næsten ingen ventetid.

En anden stor gevinst ved kortlægningen af patientens vej gennem systemet er, at personalet har fået synliggjort, hvilke arbejdsopgaver, der er i et forløb, og hvem der varetager hvilke opgaver. Synliggørelsen betyder, at der i praksis vil blive færre forstyrrelser og afbrydelser, fordi alle ved, hvem der gør hvad. Arbejdsdagen bliver dermed mere forudsigelig, mere struktureret og effektiv. Med mindre stress til følge, til gavn for både patienten og personalet.

Vicechefjordemoder Rikke Nue Møller og professor Peter Damm har været tovholdere på projektet, og de understreger, at dette projekt netop har formået at sætte fokus på, hvordan man i praksis kan skabe faglighed, forudsigelighed og mere tid til jobbet. Disse elementer er alle indsatsområder, som klinikken har i fokus efter sidste Trivsel-OP.


Redaktør