Flytning til Rockefeller har skabt bedre samarbejdsmuligheder

Flytning: Fem af Neurocentrets afsnit er flyttet sammen i Rockefeller komplekset. Det har blandt andet givet mulighed for en fælles blodprøvetagning hos Neurologisk Ambulatorium og Hukommelsesklinikken.

​​​​​​

​Hele fem afsnit fra neurologien er i løbet af efteråret og vinteren flyttet ind i Rockefeller komplekset på Juliane Maries Vej. Det har gjort samarbejdet på tværs af afdelingerne nemmere.
Som et resultat af flytningen deler Hukommelsesklinikken, forskningsenheden og videnscentret – alle dele af Nationalt Videnscenter for Demens - nu samme adresse. 

”Tidligere var Nationalt Videnscenter for Demens og Hukommelsesklinikken fordelt på 8 forskellige afsnit i 6 opgange. Det gør en positiv forskel for både samarbejdet og mængden af møder at være fysisk samlet. Jeg glæder mig over det hver dag,” siger Gunhild Waldemar, professor og centerleder for Nationalt Videnscenter for Demens.

Neurobiologisk Forskningsenhed er flyttet fra deres villa, som nu er nedrevet, til tredje sal i Rockefeller komplekset. Sammenflytningen af de neurologiske specialer har allerede skabt god synergi.

Bedre forhold for både patienter og personale

Sammenflytningen af Hukommelsklinikken, Neuromuskulær Klinik og Neurologisk Ambulatorium i Rockefeller Komplekset har givet mulighed for fælles blodprøvetagning. Det betyder hurtigere arbejdsgange, fordi patienterne ikke længere skal over i hovedbygningen for at få taget blodprøver.

De tomme lokaler i Rockefeller komplekset har givet afdelingerne mulighed for selv at indrette sig efter egne og patienternes behov. Det har resulteret i, at patienterne i ambulatoriet og Neuromuskulær Klinik nu har fået et venteværelse, i stedet for gangarealet, de var henvist til tidligere. Derudover har Neuromuskulær Klinik fået ekstra undersøgelsesrum til sygeplejerskerne, der ikke før havde et eget lokale. Afdelingerne har i Rockefeller komplekset har også fået et nyt stort konferencelokale.

Bygningen er svær at finde

Det har dog ikke været helt uden problemer, at flytte ind i Rockefeller komplekset, der ligger lidt væk fra resten af Rigshospitalet. Patienterne har til stadighed svært ved at finde afdelingerne i deres nye lokaler, ligesom parkeringsforholdene på grund af det i gangværende byggeri ikke er tilstrækkelige.

Redaktør