Fertilitetsrådgivning sætter gang i børneproduktionen

Et nyt forskningsprojekt viser, at et flertal af kvinder og par, der har været klienter i Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet, inden for to år efter deres besøg enten er blevet gravide eller har fået et barn. En tendens, der tyder på, at der et stort behov for information om fertilitet.

​​

Fertilitetsrådgivning på Rigshospitalet har siden 2011 været et gratis tilbud til alle borgere i Region Øresund og er den første af sin art i verden.

Siden åbningen af Fertilitetsrådgivningen har 800 kvinder og 260 mænd fået rådgivning om deres fertilitet, og interessen er stadig overvældende.

Det langsigtede mål er at få Fertilitetsrådgivningen gjort landsdækkende, så tilbuddet bliver tilgængeligt for kvinder og mænd i hele Danmark. Men udover den individuelle vurdering af kvinder og mænds fertilitet og generel folkeoplysning om familieplanlægning og fertilitet, er forskning også en vigtig del af Fertilitetsrådgivningen.

Kathrine Birch Petersen, speciallæge i gynækologi og tilknyttet Fertilitetsrådgivningen på Rigshospitalet, er derfor gået i gang med et forskningsprojekt, der følger op på de klienter, der har været i Fertilitetsrådgivningen, to år efter konsultationen for at optimere Fertilitetsrådgivningen og for at sikre, at indsatsen fokuserer på den rådgivning, der er brugbar, og som gør en forskel for klienterne i forhold til at opnå en graviditet.

Projektet skal også undersøge, om konceptet kan forudsige hvilke kvinder og mænd, der senere kan få problemer med at opnå graviditet. Resultaterne fra denne opgørelse er klar i 2015, men allerede nu er prognoserne positive:

- De hidtidige tilbagemeldinger viser, at mange går i gang med at blive gravide umiddelbart efter konsultationen. Af de første 138 kvinder, der har været igennem Fertilitetsrådgivningen, er 84 kvinder efterfølgende blevet gravide, og der er allerede født 59 babyer, fortæller Kathrine Birch Petersen.

Denne tendens glæder Søren Ziebe, der er klinikchef i Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet:

- De foreløbige resultater fra vores projekt understreger et stort behov for mere viden hos mange par om deres muligheder for at kunne få børn. Det er vigtigt for os at samle viden om de faktorer, der er med til at afgøre, hvornår unge par beslutter at få børn. Alt for mange starter for sent. Meget tyder på, at vi tror, vi er mere frugtbare, end vi i virkeligheden er. Nogle par behøver også et uvildigt "reality check", før den endelige beslutning om børn tages. Alt for mange er nødt til at søge behandling på hospitaler for noget naturligt som at få børn, og den udvikling er vi nødt til at vende, udtaler Søren Ziebe.

Fertilitetsrådgivningen er finansieret af forskningsmidler fra Region Hovedstaden, EU- og Satspuljemidler. Frem til årsskiftet er der fri adgang til Fertilitetsrådgivningen.

For mere information, kontakt:

Søren Ziebe, Klinikchef i Rigshospitalets Fertilitetsklinik, tel: 3545 4997, soeren.ziebe@regionh.dk

Kathrine Birch Petersen, speciallæge i Rigshospitalets Fertilitetsklinik, tel: 3545 0559, kathrine.birch.petersen@regionh.dk ​Redaktør