Fagdag i Finsencentret

Torsdag d. 15. maj 2014 blev der endnu engang afholdt Fagdag for sygeplejersker i Finsencentret.

​​

F​ormålet med dagen er at få præsenteret udvalgte specialeafhandlinger - udarbejdet i 2012-2013 på master-, kandidat- og ph.d. niveau af ansatte i Finsencentret - mhp. vidensdeling og styrkelse af fagudvikling.

20 grader, høj sol og et køligt auditorium. Kim Matthiesen og Lene Kristensen fra Centerledelsen havde dækket fint op med hvide duge, kaffe/te, vand, sund snack og frugter til de ca. 50 fremmødte. Centerchefsygeplejerske Jeanette Bech bød velkommen og indledte med et lille oplæg om, hvorfor det er så vigtigt for patienterne, at sygeplejersker og andet personale efter- og videreuddanner sig gennem hele livet.

Den første på talerstolen var Karin Bæk Knudsen, Cand. Scient. San./nu ph.d. studerende, som fortalte levende om patienter med cystisk fibrose og deres øgede risiko for diabetes. Herefter fortalte Ida Frederiksen, Cand. Cur. og sygeplejerske i Hæmatologisk Kl. om sit interessante speciale om værdighed i døds-processen, hvor Ida har undersøgt samspilsprocesser mellem palliative specialistsyge-plejersker og alvorligt kræftsyge patienter. Christina Andersen, sygeplejerske, ph.d. fra UCSF fortalte dernæst om de spændende resultater fra sin ph.d. afhandling, hvor hun har undersøgt fysisk aktivitets indvirkning på bivirkninger fra kemoterapi. Camilla Havsteen, Master i Organisatorisk Coaching og afdelingssyge-plejerske i Onkologisk Kl. fortalte endelig om sit projekt omhand-lende det at være både leder og forsker i egen afdeling - en stor udfordring, som hun indlevende beskrev.
 
Til sidst havde vi inviteret Ingrid Egerod, sygeplejerske og professor i akut sygepleje, som var blevet bedt om at holde et oplæg om ”Hvad laver en professor?”. Ingrid fortalte mange sjove historier fra en travl hverdag med mange studerende og eget forskningsarbejde.

Fagdagen var virkelig fin, og det var nogle meget interessante indlæg, vi fik. Det er nogle meget dygtige kolleger, vi har i Finsencentret.

TILLYKKE med jeres uddannelser, som patienter og kolleger vil få gavn af i fremtiden! 


Redaktør