Få målt din lungefunktion til International lungedag på Glostrup Hospital

I forbindelse med den internationale lungedag åbner Glostrup Hospital dørene op 19. november 2014. Her vil det blandt andet være muligt at få målt sin lungefunktion og tale med personale om sygdommen. Alle med interesse er velkommen.
19. november 2014 inviterer Medicinsk Afdeling i anledning af den internationale lungedag indenfor i forhallen på Glostrup Hospital fra kl. 11. til kl. 15.

Her vil der være mulighed for at få målt sin lungefunktion af personale med lungeerfaring og tale med en fysioterapeut, som giver gode råd og vejledning om f.eks. vejrtrækningsøvelser. Der vil også være en repræsentant fra Lungeforeningen til stede på dagen.

Så hvis du eller en pårørende har KOL, lungesymptomer eller bare er nysgerrig, har I mulighed for at blive klogere på denne udbredte, men også underkendte sygdom, og de muligheder, der er for at få hjælp.
Redaktør