Elektronisk oplysningsskema giver høj patienttilfredshed i første konsultation med gravide.

Et elektronisk oplysningsskema, som de gravide udfylder inden første jordemoderkonsultation, har vist sig at skabe høj patienttilfredshed og forkorte tiden brugt på dokumentation.

​​

Gravide, der bestiller tid til nakkefoldsskanning på Rigshospitalet, modtager ca. en uge efter en e-mail med et krypteret og sikkerhedsgodkendt link til et oplysningsskema, som besvares online - på dansk eller engelsk. Skemaet har vist sig at øge patienttilfredsheden og forkorte tiden brugt på dokumentation.

Kvindens besvarelser omdannes automatisk til to siders journalnotat, som overføres til Opus.

Når kvinderne møder til første undersøgelse, har jordemoderen eller lægen således allerede de fleste faktuelle oplysninger.

Herunder også hvad der bekymrer kvinden, og hvad der er vigtigt for den gravide at tale om i konsultationen.

Samtalerne kan således starte med at tage udgangspunkt i det, der er vigtigst for kvinderne.

Effekt på arbejdstid og patienttilfredshed

Evalueringen af skemaet viser, at de gravide finder det helt naturligt, at de selv skal indtaste de faktuelle oplysninger til journalen. De tilkendegiver i evalueringen, at det giver tryghed, at fødestedet viser interesse for den gravide og hendes problemstillinger.

I gennemsnit anvender jordemødrene 37 minutter på den første konsultation, heraf blev 11 minutter førhen anvendt på indtastning/doku­mentation. Med det nye skema er tiden til dokumentation faldet til kun 4 minutter, så der er mere tid til patienten. Og patienttilfredsheden er øget. - Det var rigtig rart, at hun havde læst spørgsmålene: vi kom hurtigt til biddet: Måske ville man ikke åbne sig ellers: Jo mere hun ved om mig, desto bedre for mig, fortæller en af deltagerne i evalueringen.

De kvinder, som ikke har noteret en e-mail i GS, får tilsendt et skema med posten.

Det nye skema er kommet for at blive men med den erkendelse, at digitalisering inden for dette område i lighed med andre fagområder giver udfordringer.

Vi arbejder stadig på, hvorledes skemaet eller anvendelsen af skemaet kan forbedres. Ikke alle jordemødre i konsultationen foretrækker det nye web-baserede oplysningsskema frem for den gamle form.

Tekniske udfordringer på vejen.

Det har været en stor udfordring at få adgang til alle de gravides e-mail. Da projektet startede i 2011, havde klinikken e-mails fra 25 % af de gravide – i dag er det 98 %. De 98 % blev opnået ved at foretage flere ændringer i hjemmesider, hvor der bookes til nakkefoldscanning og flere arbejdsrutiner er ændret blandt personalet. En anden udfordring er journalnotatet i Opus, som kan virke uoverskueligt; det har en rød farve, og det er ikke muligt at skrive i kursiv eller fed, ligesom det ikke er muligt at anvende andre farver. Der foretages løbende justeringer af skemaet, men det er nu en fast procedure i klinikken, at det elektroniske oplysningsskema indgår i journalen.


For yderligere oplysninger, kontakt
Lotte Broberg
Hanne Hegaard
Obstetrisk Klinik, RigshospitaletRedaktør