Eftertragtet tværfaglig simulationstræning i Intensiv Terapiklinik

Træning af kliniske kompetencer og sikker kommunikation i akutte situationer er en del  af dagligdagen i Intensiv Terapiklinik.

​​​

Artikel bragt i IndenR​igs nr. 17, 2014

Alle læger og sygeplejersker skal gennem træningen, som skal sikre behandlingskvalitet på højt niveau. Andre klinikker på hospitalet henvender sig i stigende grad for at lære af erfaringerne med simulationstræningen.

I 2012 fik Intensiv Terapiklinik og øvrige intensive klinikker på Rigshospitalet bevilget 1,5 mio. kr. til etablering af en simulationsstue på 4131. Simulationsrummet  blev  indrettet af uddannelsesansvarlig overlæge Jonathan Oliver White og intensivsygeplejerske Pernille Juel Plenge, der begge har erfaring med omfattende træning i simulation.

- Vi ønskede, at simulation skulle være en integreret del af vores uddannelsespakke til sygeplejersker og læger. I  træningsscenarierne har vi fokus på to områder: Fastholdelse og uddannelse i konkrete praktiske færdigheder og træning i sikker kommunikation og styrkelse af teamsamarbejde under pressede forhold, siger Pernille Juel Plenge, der er en af klinikkens seks undervisere.

- I træningssituationerne arbejder vi tværfagligt, og undervisernes kompetencer er vidt forskellige. Flere kommer fra tidligere job med simulation og har mange af de relevante egenskaber, der skal til for at facilitere træningsforløbene, fortæller Jonathan Oliver White, der ligeledes underviser i klinikken.

Eftertragtet  træning

Pernille Juel Plenge og Jonathan Oliver White oplever begge i stigende grad, at personale fra andre klinikker på hospitalet henvender sig  for  at få undervisning eller for at høre om deres erfaringer med simulations- træningen.

- Vi har undervist flere, der ikke er fra vores egen klinik. Andre må gerne bruge simulationsrummet, men de skal selv varetage undervisningen. Alle er selvfølgelig altid velkomne til at tale med os om konkrete situationer, siger Pernille Juel Plenge.

Autenticitet i træning Simulationsseancerne er meget autentiske,  da  personalet  spiller  ”sig selv”, og træningen foregår sammen med kolleger fra eget team. Samtidig  indeholder  træningsseancerne cases med kendte og veldefinerede problemstillinger, så der er grundlag for et stort læringspotentiale.

- Vived, at man andre steder lader læger spille sygeplejersker og omvendt.  Her i Intensiv Terapiklinik spiller man og ”er” man sin egen rolle. Det gør træningssituationen realistisk, siger Jonathan Oliver White.

Alle træningsseancer i klinikkens simulationsrum filmes, og seancerne evalueres og gennemgås efterfølgende på et stort smartboard. Der er primært fokus på de positive ting, der sker i træningssituationen, da det faciliterer den fremadrettede dialog om præstationer, hvor der er et forbedringspotentiale.

- Vi har specifikt øje på lederskab, herunder at der en tydelig leder, at kommunikationen er klar og sikker, og at opsummeringer mv. er strukturerede – alle forhold, der er essentielle i akutte situationer. Behandling og pleje af børn er en speciel udfordring, dels fordi små børn kun udgør ca. 10 pct. af vores patienter, og dels fordi børn ikke kan eller skal behand-les som ”små voksne”. Vi har derfor udviklet specielle børnescenarier, siger intensiv sygeplejerske Pernille Plenge.

Status på træningen

Der er indtil nu afholdt fire forskellige slags kurser, der har omhandlet hhv. traumepatienten, luftvejshåndtering, det kritisk syge barn og hjertestopbehandling af børn. 75 pct. af alle sygeplejersker og læger i Intensiv Terapiklinik har gennemgået et eller flere af kurserne.

- Træningen foregår i klinikken og oftest på tidspunkter, hvor personalet fritages for planlagt klinisk arbejde. Det  stiller  naturligvis  krav  til  hele medarbejderstaben, da alle skal hjælpe til og tage over for hinanden, men det fungerer faktisk rigtig godt. En af årsagerne er givetvis, at alle har en oplevelse af, at simulationstræningen skaber direkte værdi for vores patienter, fortæller Pernille Plenge.

Der  gennemføres  træningsseancer to gange ugentligt i Intensiv Terapiklinik i Abdominalcentret.


Redaktør