​​

Det kan betale sig at genoplive ældre, der falder om med hjertestop

Nyt studie viser, at hovedparten af ældre mennesker over 80 år, som rammes af et hjertestop og udskrives i live, lever et aktivt liv bagefter

Mange ældre over 80 år, som genoplives og udskrives i live efter et hjertestop uden for hospitalet, lever et aktivt liv bagefter med stort set samme muligheder som før hjertestoppet.

Det viser et omfattende studie blandt næsten 4000 mennesker i det storkøbenhavnske område.

Derfor er budskabet til den brede offentlighed: Tænk ikke kun på alder, når du ser en person falde om med hjertestop. Der er mange andre faktorer end alder, der er vigtige for, om personen overlever hjertestoppet.

Forkert helt at undlade at genoplive ældre

- Ældre over 80 år overlever generelt ikke så ofte som yngre mennesker efter et hjertestop. Men mit studie viser, at de fleste af de ældre, som overlever, er i stand til at leve et liv med masser af aktivitet og indhold efter begivenheden. Derfor er konklusionen for både sundhedspersonale og folk på gaden, at det er forkert at undgå at forsøge at genoplive en person, blot fordi vedkommende er meget gammel, siger læge Helle Søholm fra Kardiologisk klinik på Rigshospitalet.

Vigtigt for sundhedspersonale

Især sundhedspersonale kan få brug for resultatet af det omfattende studie, mener Helle Søholm.

- Alle læger sværger lægeløftet om, at vi aldrig vil skade nogen, og da alle mennesker også har ret til en naturlig afslutning på livet, rejser det ofte et etisk dilemma, når meget gamle mennesker får hjertestop. Men studiet viser, at de fleste der udskrives fra hospitalet i live altså kommer ud fra hospitalet igen med en god funktionalitet, og er i stand til at udføre deres normale daglige opgaver. Så det er generelt ikke retfærdiggjort, hvis man undlader at genoplive meget gamle mennesker alene på grund af alder, siger Helle Søholm.

Omkring 60 ud af 100.000 mennesker rammes af hjertestop uden for hospitalet. Kun 1 ud af 10 overlever et hjertestop. Overlevelse afhænger i høj grad af en hurtig indgriben på stedet med opkald til 112, førstehjælp fra folk omkring den ramte og hurtig brug af hjertestarter.

Fakta:

  • Studiet omhandlede perioden fra 2002 – 2011 og inkluderede næsten 4000 mennesker i Københavnsområdet, som faldt om med hjertestop uden for et hospital og senere blev hjulpet af akutberedskabet.

  • Heraf var en fjerdedel over 80 år gamle.

  • En måned efter hjertestoppet var 20 procent af de ældre over 80 år som blev succesfuldt genoplivet og indlagt på hospital stadig i live.

  • 75 procent af de ældre over 80 år, som overlevede hjertestoppet, havde et tilstrækkelig godt helbred til at leve et aktivt liv og udføre daglige opgaver. Det samme tal for yngre mennesker er 85 procent.

Kontakt:

  • Læge Helle Søholm, Rigshospitalet, Kardiologisk Klinik B, mobil: 28 77 02 29

  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

Redaktør