Der bygges og flyttes i Finsencentret

17. februar 2014 stod den nye pavillon klar til indflytning. Fincencentret har fire etager i bygningen. Se oversigt over flytningerne.

​​

​Enheden for cystisk fibrose flyttede som de første ind i den nye bygning og har nu til huse på to etager. Ambulatoriet ligger på afsnit 8622. På samme lokalitet finder vi Infektionsmedicinsk ambulatorium.

Infektionsmedicinsk sengeafsnit og enhed for cystisk fibrose ligger på afsnit 8642 og 8652. Når det gælder fordelingen af patienterne på etagerne ligger infektionsmedicinske patienter på 5. sal og patienter med cystisk fibrose på 4. sal.

Afsnit 8632 er lægegang og administationsgang for klinik for infektionsmedicin og reumatologi.

Lige nu undergår afsnit 3062 en ombygning så det fra den 27. marts kan huse reumatologisk sengeafsnit. Afsnit 4242 ombygges også da der her skal være plads til flere ambulante patienter. Samtidig bygges der om på afsnit 4252 således, at Onkologisk Klinik team 2 (lungecancer) kan flytte ind den 29. marts. Denne ombygning bliver desværre ikke færdig inden indflytning.

Grunden til vi ikke helt når i hus med dennne ombygning af afsnit 4252 skyldes, at H-bygning skal være klar den 1. april da nedrivning starter, således at byggeriet af den nye nordfløj kan påbegyndes.

Overblik over flytninger i Finsencentret

I oversigtsform ser afsnitsfordelingen således ud:

Dato

Afdeling

Flytter fra afsnit

Flytter til afsnit

17.03

Enheden for Cystisk fibrose

3062

8622 (amb)

8642 (senge)

18.03

Infektionsmedicin ambulatorium

5112

8622

20.03

lægegang og administationsgang

5131

8632

24.03

Infektionsmedicin sengeafsnit

5121

8652

27.03

Reumatologisk sengeafsnit

4252

3062

29.03

Onkologisk Klinik team 2 (lunge cancer)

5111

4252


Redaktør