Den Danske Sygeplejerskekohorte flytter til Finsencentret

Undersøgelse af kvinders livsstil og helbred - Den Danske Sygeplejekohorte siden 1993.

​​​

Hvordan leves det lange gode liv

Vi vil meget gerne vide, om der er en øget risiko for brystkræft, hvis vi drikker et glas rødvin hver aften, eller hvis vi har haft mange nattevagter. Vi vil også gerne vide, om det er farligt at tage hormoner i overgangsalderen, eller om man øger risikoen for hjertekarsygdom, hvis man dyrker yoga og ikke hård løbetræning. Vi vil meget gerne vide, hvordan det sunde, lange og gode liv leves, så vi kan blive gamle med en høj livskvalitet, uden sygdom.

Hvordan får vi svar

Alle disse spørgsmål kan man få svar på ved at undersøge kvinder - følge dem fra de er raske, til de bliver syge af ex. alkohol, rygning, hormoner, stress eller får et tilbagefald af en sygdom eller noget helt andet. Den eneste måde - man kan få svar på disse spørgsmål - er ved de temmelig dyre kohorteundersøgelser, hvor man indsamler viden om en gruppe (i dette tilfælde sygeplejersker), INDEN de bliver syge, og derefter følger denne gruppe kvinder gennem mange, mange år.

Hvad betyder KOHORTE?

Kohorte er det latinske navn for en romersk hær af raske mænd, der gik ud i krig – undervej blev nogle såret og andre døde. Vi kalder det kohortedesignet, fordi man følger en gruppe raske mennesker (i dette tilfælde sygeplejersker), og ser på hvem, der bliver syge, og hvem der forbliver raske - og søger efter årsagen til dette.

Den Danske Sygeplejerskekohorte

Den Danske Sygeplejerskekohorte er en undersøgelse, der har samlet data ind på ca. 30.000 danske kvinder (sygeplejersker) siden 1993. Gennem Dansk Sygeplejeråds medlemsregister er der givet adgang til sygeplejerskernes adresser, så de gentagne gange kunne blive kontaktet med et tilsendt spørgeskema.

Data fra den Danske Sygeplejerskekohorte ejes af en styregruppe på 7 medlemmer og er sammensat således i september 2014:

  • Erik B. Obel, overlæge Dr.Med 
  • Niels Kristian Rasmussen, sociolog, seniorforsker 
  • Ola Ekholm, statistiker, seniorrådgiver, Statens Institut for Folkesund 
  • Berit Heitmann, professor, Institut for Sygdomsforebyggelse 
  • Christoffer Johansen, professor, Finsencentret 
  • Mette Kildevæld Simonsen, sygeplejerske, ph.d. (daglig leder og formand for styregruppen) 

Sygeplejerskekohorten flytter til Finsencentret

Data fra denne undersøgelse af har dannet baggrund for mange ph.d. afhandlinger, specialer og artikler og det kommer nu forskere og andre studerende til gode. Pr. 1. oktober 2014 flytter Den Danske Sygeplejerskekohorte fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed til Finsencentret.

Anvendelse af data

Hvis man kunne tænke sig at låne data eller hvis man vil vide mere om Den Danske Sygeplejerskekohorte, kan man kontakte: Mette Kildevæld Simonsen, mette.kildevaeld.simonsen@regionh.dk​, telefon: 5-5070


Redaktør