​​​​

Deklaration af den kliniske kvalitet i Juliane Marie Centret

Rigshospitalet offentliggjorde i december 2013 en række kliniske kvalitetsdata på hjemmesiden. Målet er at give brugere og samarbejdspartnere mulighed for at vurdere behandlingstilbuddet ud fra solide data sammenlignet med gennemsnittet på landsplan og internationale tal, hvor det har været muligt.


På hjemmesiden under ’kvalitet’ kan man se status for den kliniske kvalitet på foreløbig 18 højt speci­aliserede behandlinger. Der er da­ta for overlevelse og dødelighed, samt komplikationer og andre re­levante tal, der synliggør effekten og kvaliteten af behandlingen.
Initiativet betyder for Juliane Marie Centret, at alle, som er interesse­rede, har mulighed for at se centrets data for følgende højt specialiserede behandlingsområder:

  • Børnehjertekirurgi
  • Børnekræft
  • Livmoderhalskræft
  • Livmoderkræft
  • Æggestokkekræft

Det er målet, at de landsdækkende kvalitetsdata skal bruges til konstant at forbedre behandlingstil­buddet og synliggøre data for brugere og samar­bejdspartnere. Den første version af hjemmesiden dækker ikke alle højtspecialiserede områder, men det er Rigshospitalets ambition, at man inden for det kommende år vil kunne offentliggøre relevante tidstro data fra alle nøglefunktio­ner. Denne første udgave skal bruges til at indhente erfaring på området. Vi er bevidste om, at det kan være vanskeligt at sammen­ligne hospitaler, idet der kan være forskelle i fx patienternes risiko­faktorer, ligesom der i forhold til skelle i opgørelsesmetoderne. Vigtigst er imidlertid resultatet, som patienten opnår – den kliniske kvali­tet.

Vi håber, at dette nye initiativ må komme til glæde for vores brugere og samarbejdspartnere. Vi vil na­turligvis være taknemmelige for enhver tilbagemel­ding på dette pilotprojekt fra brugere såvel som samarbejdspartnere og andre interesserede.

Bent OttesenRedaktør