Danske forskere tager initiativ til global indsats mod hormonforstyrrende stoffer

Et nyt internationalt center med base i København skal danne ramme om forskning og undervisning i hormonforstyrrelser, herunder pigers tidligere pubertet, mænds ringe sædkvalitet og en høj forekomst af testikelkræft.

​​

​ Disse tendenser gør sig gældende i både Danmark og udlandet og ifølge WHO/UNEP og det europæiske forskningsråd er der brug for en koordineret indsats på området. Det nye center, kaldet EDMaRC, etableres på Rigshospitalet i Afdeling for Vækst og Reproduktion i tæt samarbejde med Københavns Universitet. EDMaRC står for Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health.

Internationalt miljø

EDMaRC vil blive ledet af professor Anders Juul fra Rigshospitalet og professor Jorma Toppari fra University of Turku, Finland. I centret vil gæstende udenlandske topforskere og Rigshospitalets eget team med professor Anders Juul i spidsen forske i de hormonforstyrrelser, der potentielt set kan blive et stort samfundsproblem. Centrets forskere vil også stå for undervisningen på stedet, der skal uddanne ph.d.-studerende fra både Danmark og udlandet.

- EDMaRC skal imødekomme EU’s og WHO’s ønske om, at forskning i hormonforstyrrelser styrkes og internationaliseres. Samtidig er åbningen af EDMaRC det første spadestik til skabelsen af et helt unikt videnskabeligt miljø for danske og udenlandske forskere og studerende, forklarer professor Anders Juul.

København som centrum

Klinik for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet er verdensførende inden for området, og forskere fra hele verden peger derfor på, at København er det oplagte centrum for dette internationale initiativ.

Når forskerne på Rigshospitalet kombineres med besøgende topforskere og tilknyttede studerende, vil forskningsmiljøet i det planlagte center få stor international gennemslagskraft og fremhæve den danske førerposition på området.

Lancering af centret EDMaRC

En donation fra Kirsten og Freddy Johansens Fond har gjort det muligt at starte centret op. Den fulde udfoldelse af centret afhænger af fremtidige bevillinger.

EDMaRCs åbning markeres i Panum Instituttets Faculty Club den 15. maj kl. 13.30. Forskerne bag EDMaRC vil stå til rådighed for spørgsmål fra interesserede journalister fra kl. 13.00 – 13.30 umiddelbart før centrets åbning.

Centrets website (www.edmarc.net) åbner også den 15. maj 2014.


Redaktør