Dansk-svensk samarbejde øger overlevelsen blandt børn med kræft

Fredag den 7. november hædres Børnekræftafdelingerne på Rigshospitalet og Universitetssjukhuset i Lund med Oresund Award 2014.

​​​

Oresund Award er en pris, der tildeles to eller flere samarbejdende behandlings- og forskningsmiljøer, som via deres unikke kompetencer og et reelt etableret samarbejde formår at tilføre værdi og synergi på Sundhedsområdet.

Børneafdelingerne i Lund og på Rigshospitalet får prisen for et enestående samarbejde om forskning og behandling af kræft hos børn. Samarbejdet kaldes SOHO ”Sundets Onkologiske og Hæmatologiske Organisation (SOHO) og består i et formaliseret samarbejde med både 3 store årlige møder, ugentlige telefonsamtaler om patienter, gensidig hjælp til specialiserede analyser og tæt forsknings- og udviklingssamarbejde – til gavn for børn og unge og deres familier i både Danmark og Sverie.

​​​​(Varighed: 02:40)

”Lunds Universitetshospital og Rigshospitalet er de hospitaler, der ligger tættest på hinanden i Norden, som begge varetager højt specialiseret behandling af børn med kræft og blodsygdomme, det er derfor oplagt med et samarbejde”, fortæller professor Kjeld Schmiegelow fra Rigshospitalets BørneUngeKlinik i Juliane Marie Centret.

”Begge afdelinger har stor glæde af samarbejdet og af at kunne udnytte hindandens spidskompetencer inden for forskellige specialer som knoglemarvstransplantation, behandling af blodsygdomme og forskellige kræftsygdomme hos børn samt analyser af prøver og eksperimentel behandling. Inden for de sidste 5 år har samarbejdet bl.a. bidraget til, at overlevelsen er steget fra 50 % til 80 %”, fortæller han.

”I SOHO-samarbejdet prøver vi at styrke hinandens aktiviteter i stedet for at konkurrere. F.eks. analyserer rigshospitalet mange prøver fra kolleger i Sverige til gavn for patienter og forskningsprojekter, mens kollegerne i Lund har højt specialiseret viden om transplantation, som vi kan drage nytte af”, fortæller professor Kjeld Schmiegelow og fortsætter: ”Vi blive bedre og stærkere fordi vi tilsammen ser flere patienter, kan udnytte hinandens kompetencer og trække på de relevante specialister til hvert enkelte barn – uanset om det er dansk eller svensk”.

Målet er at fortsætte det gode samarbejde og udvikle samarbejdet til at have fælles behandlingsstrategier og fælles standarder for den understøttende behandling. Med en sådan ensrettet behandling af patienter, vil det være lettere at udveksle patienter på tværs af Øresund mellem de to hospitaler, hvor man kan udnytte kompetencerne hvert sted fuldt ud. Til gavn for børnene, deres familier og begge afdelinger.


​​(Varighed: 02:56)

Den fælles ambition er, at fungere som én samlet Øresundsklinik for behandling af kræft og alvorlige blodsygdomme hos børn og unge. En murstensløs fælles enhed med fælles retningslinjer for behandling og mage flere fælles forskningsprojekter end hidtil.

Samarbejdet mellem de to afdelinger startede allerede for omkring 30 år siden, og omfatter både årlige møder, ugentlige telefonsamtaler om patientcases, analyser og forskningsprojekter samt udveksling af medarbejdere og samarbejde om både patientbehandling, forskning og udvikling.

Hvert år ser begge afdelinger samlet 250 nye patienter med kræft eller blodsygdomme, og de har sammenlagt ca. 13.000 ambulante besøg og ca. 15.000 indlæggelsesdage årligt.

For yderligere information, kontakt
Professor Kjeld Schmiegelow, 35451357Redaktør