Danmark i international front med at nedbringe antallet af dødfødte

Nyt dansk studie dokumenterer, at antallet af dødfødte børn i Danmark er blandt de laveste i hele verden.

​​

Færre og færre gravide i Danmark skal igennem den triste oplevelse , at et fuldbårent foster dør før fødslen.

Halvering af antallet af dødfødte

I Danmark blev der i år 2000 født omkring 150 dødfødte børn omkring terminstidspunktet, men nye tal viser, at dette tal er nu halveret.

Danske Forskere fra Rigshospitalets Gynækologiske og Obstetriske Klinik har foretaget en opgørelse af udviklingen af dødfødte efter 37 uger fra år 2000 til 2012, og en analyse af årsagerne til det store og meget glædelige fald i risikoen for sen fosterdød.

Tidligere igangsættelse er en af årsagerne

I undersøgelsen indgår 832.935 fødsler heraf 3.770 dødfødsler. Konklusion er, at faldet i antallet af dødfødsler primært skyldes, at flere gravide bliver sat i gang tidligere end før. Men der er også et markant fald i antallet af gravide rygere, som har betydning for faldet..

I perioden frem til 2012 er det i Danmark lykkedes at få antallet af dødfødte børn halveret. Det største fald er sket i perioden 2009 til 2012. Dette fremgår at den undersøgelse som forskere på Rigshospitalet netop har offentliggjort i det internationale tidsskrift BMJ Open.

Ændrede anbefalinger til igangsættelse har haft en effekt

En af de velkendte risikofaktorer for fosterdød er, når kvinden går langt over terminen. Derfor ændrede man i 2009 anbefalingerne til igangsættelse af fødsler i Danmark til, at gravide tilbydes at blive sat i gang, allerede inden de er gået to uger over terminen.

Denne ændring af tidspunktet for igangsættelse har medført, at hver 4. graviditet nu afsluttes ved, at fødslen sættes i gang, og at kun få graviditeter fortsætter ud over 42 uger. Samtidig er antallet af børn, der dør, før de fødes, faldet markant, som det ses af figur 1 og figur 2 på næste side.

Der er i samme periode (2000-2012) blevet lidt flere overvægtige gravide, ligesom gennemsnitsalderen for fødende er steget, begge forhold som øger risikoen for fosterdød beskedent.

Ingen stigning i antallet af kejersnit

Den danske undersøgelse viste også, at ændrede praksis for igangsættelser af fødsler er sket, uden, at der er kommet en stigning i antallet af kejsersnit og samtidigt med, at risikoen for, at nyfødte dør i den første uge efter fødslen, også er faldet med omkring 50 %. Så den lavere risiko for fosterdød er ikke sket på bekostning af en højere dødelig blandt de nyfødte.

Flot internationalt niveau

I 2011-12 var risikoen for dødfødsel til terminen (dvs. fødsel fra 37 uger og frem) 0,4 pr. uge pr. 1.000 fortsat gravide og 1,4 pr 1.000 fødte. Disse tal har i Danmark aldrig været lavere og er ud fra tilgængelige statistikker den laveste i verden.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført af medicinstuderende Mette Hedegaard, professor Øjvind Lidegaard, klinikchef Morten Hedegaard, datamanager Charlotte W. Skovlund og epidemiolog Lina S. Mørch, alle tilknyttet Rigshospitalets Klinik for Gynækologi og Obstetrisk Klinik.


Se hele artiklen på BMJ her
http://bmjopen.bmj.com/content/4/8/e005785.abstract

Forfattere

Mette Hedegaard, Øjvind Lidegaard, Charlotte W. Skovlund, Lina Steinrud Mørch og Morten Hedegaard, Rigshospitalet

BMJ Open 2014


Redaktør