​​​​

Centerledelsen orienterer: Diagnostik er centralt placeret inden for innovation, forskning og behandling

Diagnostisk Center er placeret centralt inden for forskning, innovation og behandling af patienter. Forleden deltog centerledelsen i en rundbordssamtale med topchefen for verdens tredjestørste medicinalkoncern, den schweiziske medicinalvirksomhed Roche, Severin Schwan. Han roste os og pegede på de muligheder, vi har her i Danmark.
Roche har levereret en stor del af det udstyr, der er i DIAs klinikker, bl.a. ”robotten” i Klinisk Biokemisk Afdeling.

- I skal opretholde det, I har, og beskytte den store konkurrencefordel, I har nu. Det faktum, at I er i stand til at kombinere forskning og tidlig udvikling af lægemidler, er noget, I skal passe på. Min største frygt er, at I ikke kan se, hvad I har, og derfor opgiver det, sagde han, da forskere, politikere, hospitalsdirektører og centerdirektører mødtes på Rigshospitalet sidste onsdag.

”Kræftpakker har skabt skannersucces” skrev Ugeskrift for Læger her i maj. Klinikchef Liselotte Højgaard fortæller i artiklen, at skanning internationalt set bliver kaldt den hurtigst voksende teknologi nogensinde. Skanninger kan ændre behandlingen for omkring 30 procent af de skannede patienter.
 

Besparelser på en intelligent måde

Regionen skal spare, som man kan læse i pressen. Diagnostisk Center får derfor en besparelse på omkring 30. mio. kr. Kan de gennemføres på en intelligent måde, så vi kan bibeholde vores stærke position inden for forskning og innovation og samtidig overholde kræftpakker og andre forløb? Det er målet.

Vores dygtige økonomer i Centerledelsen arbejder i øjeblikket med ideer til, hvordan opgaven bedst bliver løst. Arbejdet sker med input fra ledere og medarbejdere i klinikkerne. Beløbet bliver først endeligt fastlagt senere. 10. juni holder vi møde med centrets MEDudvalg.

Diagnostisk Center har netop gennemført en positiv og dialogbaseret proces med at gennemgå eksterne forskningskonti for vores 19 professorer. De brugte sammenlagt 60 mio. kr. eksterne forskningsmidler sidste år på at forske. Det bringer vi en artikel om her i nyhedsbrevet, så vores medarbejdere og ledere ved, hvad der sker på området. Forskning lykkes i miljøer præget af tillid og åbenhed.

Velkommen til nye ledere der vil styrke DIAs udvikling og forskning

Vi har fået to nye ledere i DIA, som vi glæder os til at samarbejde med, når de starter her i løbet af sommeren. Lone Christiansen bliver ledende bioanalytiker i Klinisk Biokemisk Afdeling. Hun er en erfaren leder, der kommer fra Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium, KPLL. Vi glæder os til samarbejdet, som vil understøtte udviklingen i afdelingen.

Professor Niels Frimodt-Møller er blevet ansat som klinikchef i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Niels Frimodt-Møller er speciallæge i klinisk mikrobiologi og kommer fra en stilling som overlæge ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital. Han har i en længere årrække været ledende overlæge og afdelingschef på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital og på Statens Serum Institut.

Niels Frimodt-Møller er nationalt og internationalt anerkendt for sin forskning inden for områderne antibiotika og resistensudvikling, hvor han har publiceret mere end 300 videnskabelige artikler.

Vi ser frem til det kommende samarbejde, som vil styrke forskningen og udviklingen i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Liselotte Højgaard for hendes store indsats som konstitueret klinikchef for afdelingen.

Engagerede medarbejdere der trives, cykler og løber

Centrets seks klinikker arbejder i øjeblikket med resultaterne fra TrivselOp, og vi ser frem til at følge resultaterne. Engagerede medarbejdere, der trives, er med til at fastholde vores stærke position i DIA.

I juli skal fem ledere og medarbejdere fra centret cykle med Team Rynkeby til Paris for at støtte indsamlingen til Børnecancerfonden. DIA er udpeget til servicehold i år.

Rigtig god sommer til jer alle!

Bettina Lundgren, centerdirektør og Lene Ørnstrup, centerchefbioanalytiker


Redaktør