Centerdirektør Tom Pedersen siger farvel efter 11 år i HovedOrtoCentret

Centerdirektør for HovedOrtoCentret Tom Pedersen har efter 11 år på posten valgt at gå på pension 1. november 2014. Her fortæller han om forskningsaktiviteten, der blev tre-doblet, den komplekse ledelsesopgave og indsatsen med at ændre kulturen, der bl.a. udløste Rigshospitalets Arbejdsmiljøpris 2014.

​​​​

Hvorfor har du valgt at gå på pension netop nu?

- Min ansættelseskontrakt udløber 1. november i år, og det er samtidig det år, hvor jeg fylder 65 år. Derfor har jeg vurderet, at det er det rette tidspunkt for mig at gå på pension. Det skaber mulighed for at få nye kræfter på posten som centerdirektør, som vil kræve en kæmpe indsats i de næste par år med en række store opgaver og projekter, som centret er involveret i på Rigshospitalet og i regionen.


Og så glæder jeg mig til at være mere sammen med vores børn og børnebørn,  sejle på Isefjorden, deltage i motionsløb og ture til La Santa Sport.​

Nogle vil måske kalde mig irriterende vedholdende

Hvad har været de vigtigste opgaver for dig at få løst som øverste administrativ leder af HovedOrtoCentret?

- For mig har der været tre hovedområder: ledelse og økonomistyring, forskning og udvikling og så: arbejdsliv og relationer.

Hvordan vil du beskrive ledelsesopgaven med at styre drift og økonomi?

- Vi skal hele tiden fokuserer på: Hvordan leder vi bedst sammen? Dvs. at arbejde med forståelse af kerneopgaven: Hvorfor er vi her på Rigshospitalet?

- Det har været vigtigt for mig at skabe en fælles forståelse for, at hvis vi arbejder som tværfaglige teams, har vi langt større mulighed for at opnå de mål, vi sætter os og få succes. Dvs. skabe gode arbejdsrelationer, have en professionel ledelseskommunikation og en fortsat udvikling af ledelsesteam i centret. Det er helt afgørende for mig.

- Så har jeg bestræbt mig på - sammen med ledelserne - hele tiden at have en dialogbaseret tilgang til de problemer, der opstår i centret. Hele tiden at fokusere på de mål, vi stiller os. Nogle vil sikkert opfatte mig som irriterende vedholdende i min stil. Det gælder vel i særdeleshed nok økonomistyring og opfølgning på budgetter, regnskab og kræftpakkeforløb sammen med klinikledelserne.

Forskningsaktiviteten steg til det tre-dobbelte

Hvordan har forsknings- og udviklingsområdet forandret sig i de 11 år, du har været centerdirektør?

- Det har været en stor glæde for mig at se den kæmpemæssige udvikling, der er sket indenfor vores forskningsmiljøer i HovedOrtoCentret båret af vores professorer. Vi startede for ti år siden en forskningsinitiativgruppe, som støttede unge nye forskere til at komme i gang med spændende innovative projekter. Det har betydet, at forskningsproduktionen i centret målt i nationale og internationale videnskabelige artikler er steget til det tre-dobbelte på de ti år.

Vi har fået et bedre arbejdsmiljø og en pris for det

- Man kan ikke undgå uenighed på en arbejdsplads som vores med mange forskellige faggrupper, svære akutte patientforløb og stort arbejds- og tidspres for personalet. Der er derfor risiko for udvikling af en hård omgangstone. Centret fik et rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet i 2013, der havde mistanke om mobning og krænkelser af personale i centret. Dette betød, at vi gik ind og fokuserede på området ’professionel kommunikation’. Det skete konkret ved, at vi holdt en række møder og seminarer dels med vores ledere og dels i vores samarbejdsorganer (MED-udvalg), og har udarbejdet en række forslag til indsatsområder.

- Fokuseringen på roller, stil og tone i vores adfærd har medført en række konkrete handlinger, som tydeligt har skabt et ændret og bedre arbejdsmiljø i centret. Det var derfor en stor glæde, at et af vores ledelsesteams og en arbejdsmiljørepræsentant i Anæstesi/operationsklinikken har fået Rigshospitalets Arbejdsmiljøpris i 2014.

- Undervejs i projekt ”Professionel Kommunikation i HOC” er det blevet tydeligt, at der efterspørges mere teamarbejde i HOC. Der peges på, at teamsamarbejde kan løfte både effektivitet og trivsel i hverdagen. Derfor fokuserer vi nu på Teamudvikling i HOC, som sker i et tæt samarbejde med Arbejdsmiljøenheden.

Hvilke opgaver synes du, at det er lykkedes bedst at løse, mens du har været leder?

- Det er klart, at vi altid kan forbedre os i forhold til de opgaver, vi er sat til at løse. Men jeg synes vi har fået udviklet og afbalanceret de tre nævnte områder på en fornuftig måde, hvilket har kunnet lade sig gøre med stor opbakning fra direktionen her på Rigshospitalet.

Mest glad for at opleve medarbejdernes entusiasme tæt på
Hvad har gjort dig mest glad for at være leder her i HovedOrtoCentret?


- Vi valgte for år tilbage at gennemføre det, vi kalder patientsikkerhedsrunder. Her afsætter jeg og centerchefsygeplejerske Ester Lind fast tid til at gå rundt i alle centrets afsnit og høre medarbejdernes oplevelser i den kliniske hverdag. På den måde får vi en fornemmelse af deres forventninger til ledelsen: hvor er det ’skoen trykker’? Hvad vil medarbejderne foreslå som løsninger på de problemer, de støder på i hverdagen? Det har været fantastisk at opleve medarbejdernes entusiasme og vilje til at finde løsninger. Emnerne har været ændringer i arbejdsgange, hvordan vi får mere fokus på patient-flow i og mellem klinikkerne og samspillet mellem bedre arbejdsprocesser og forsøget på at skabe mere tid til egentlig patientkontakt og behandling.

Hvilke opgaver har været de mest vanskelige at løse?

-
Udfordringen for os på Rigshospitalet er dilemmaet: Vi arbejder i en organisation, hvor problemstillingerne er yderst komplekse. Tempoet er højt med en kontant opdatering af avanceret teknologisk udstyr i den moderne og højt specialiserede behandling af patienter. Vi har en stor uforudsigelighed i arbejdsopgaverne og en stadig effektivisering og overholdelse af standardforløb for kræftpatienter. Og så at det psykiske arbejdsmiljø er under pres. Samtidig vil vi gerne varetage patienternes henvendelse yderst professionelt og medvirke til at styrke oplevelsen af, at HovedOrtoCentret er ét center, hvor patienternes behov kommer først. Det er en kæmpe opgave at løfte for centret. Det er kun lykkedes på baggrund af et meget tæt og tillidsfuldt samarbejde med medarbejdere og ledere, og ikke mindst med centerchefsygeplejerske Ester Lind og direktionen.

Blå bog - Tom Pedersen

  • Uddannet læge fra Københavns Universitet 1978
  • Speciallæge i anæstesiologi 1989 og dr. med. i 1994.
  • Ansat som overlæge på Anæstesi og Intensiv afdeling Frederiksberg Hospital 1991
  • Ansat som ledende overlæge på Anæstesiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital 1995
  • Centerdirektør HovedOrtoCentret, Rigshospitalet fra 2003 til november 2014

Af journalist Hanne Stetting Duvå

Redaktør