Center skal undersøge effekter af nye behandlinger af hjernesygdomme

Et nyt center, NeuroPharm, under Rigshospitalet og Københavns Universitet skal udvikle og anvende nye metoder til at forudsige behandlingseffekter hos mennesker med hjernesygdomme.

​​​

Der er i dag væsentlige udfordringer forbundet med at udvikle nye metoder til at behandler mennesker med hjernesygdomme, eksempelvis psykiske sygdomme.

”Udfordringerne i forhold til at udvikle nye behandlingsmetoder knytter sig særligt til udviklingen af nye lægemidler til mennesker med psykiske sygdomme. Man har gennem mange år brugt dyremodeller for psykiske sygdomme, men det har vist sig, at lægemidler med lovende effekter i dyremodeller ofte ikke har tilsvarende egenskaber, når de anvendes på mennesker. Derfor er der et presserende behov for at identificere måder, hvorpå man hurtigt og sikkert kan måle bl.a. lægemiddeleffekter direkte i hjernen hos mennesker for derved bedre at kunne forudsige effekten af nye behandlinger hos patienter med en hjernesygdom,” siger overlæge og professor ved Rigshospitalet, Gitte Moos Knudsen, der skal være leder af det nye center.

Neuropharm åbner 1. januar 2015. I første omgang skal det nye center undersøge effekterne af kendte lægemidler hos patienter med depression eller migræne, og på sigt er målet at anvende metoderne til vurdering af nye behandlingsformer.

Nye metoder med stor betydning

Det nye center arbejder med nye billeddannende og statistiske metoder, der muliggør, at man hos mennesker direkte kan undersøge både farmakologiske og ikke-farmakologiske effekter på hjernen.

”Anvendelse af sådanne metoder vil på mange måder have afgørende betydning. Det vil blandt andet kunne bidrage til at kortlægge sygdomsmekanismer og sygdomsklassifikation, til at stille diagnoser mere præcist og til at forudsige effekt af behandling,” fortæller Gitte Moos Knudsen.


Redaktør