Børnekræftforskning på Rigshospitalet hædret med legat fra Børnecancerfonden

Professor ved Rigshospitalets børnekræftafdeling, Kjeld Schmiegelow, har modtaget Børnecancerfondens nystiftede Henrik Hertz legat.

​​​​​

Legatet uddeles til en forsker eller forskningsgruppe, der kan dokumentere særlige forskningsresultater eller særligt perspektivrige forskningsprojekter inden for børnecancerområdet.


Kræft er den hyppigste dødsårsag hos børn efter 1 års alderen

- I dag overlever 4 ud af 5 børn deres kræftsygdom, hvilket i høj grad skyldes dansk forskning på højt internationalt niveau. Men kræftbehandlingens succes kan ikke alene måles i overlevelsesrater, og derfor er der forsat et stort behov for forskning i kræft hos danske børn, fortæller Professor i børnekræft Kjeld Schmiegelow, der i dag modtager Børnecancerfondens nystiftede Henrik Hertz legat ved en overrækkelse på Rigshospitalet.

En af de store udfordringer ved kræftbehandling og de forbedrede overlevelseschancer, der i dag, er de mange bivirkninger og langvarige indlæggelser med alvorlige følgevirkninger.

Professor ved Rigshospitalets børnekræftafdeling Kjeld Schmiegelow, der i dag har modtaget prisen, fortæller:
- Danske og nordiske studier viser, at halvdelen eller mere af de patienter, der er blevet helbredt for en kræftsygdom i barnealderen, vil have fysiske, psykiske eller sociale senfølger. Det er velkendt, at næsten alle patienter i kemoterapi vil få hårtab, kvalme og knoglemarvspåvirkning med risiko for infektioner og behov for blodtransfusioner. Men dertil kommer en lang række mere alvorlige, men sjældnere, bivirkninger så som kramper, knogleskader, leversvigt, hjertesvigt eller livstruende svampeinfektioner. Dette skyldes, at patienter varierer i deres arvemateriale, deres kropssammensætning og deres kost, og hver enkelt patient har således sin egen risikoprofil for bivirkninger.

For at forbedre behandlingsresultaterne for børn med kræft og for at reducere forekomsten af både akutte og kroniske bivirkninger er der derfor behov for at fokus ikke kun rettes mod kræftsygdommen, men også mod de enkelte patienter. Flere nordiske studier har indenfor de seneste år vist, at det er muligt at kortlægge den genetiske risiko for bivirkninger hos den enkelte patient efter kemoterapi eller knoglemarvstransplantation. Det gør, at læger kan tilpasse behandlingen til den enkelte patient, således at risikoen for alvorlige og livstruende bivirkninger reduceres.


Fakta om legatet:

Børnecancerfondens Henrik Hertz Legat er på 250.000 kr. og uddeles til en forsker eller forskningsgruppe, der kan dokumentere særlige forskningsresultater eller særligt perspektivrige forskningsprojekter inden for børnecancerområdet.

Et vigtigt element i Børnecancerfondens arbejde er at støtte yngre, talentfulde forskere og at understøtte samarbejde med internationale forskningsmiljøer. Det er fondens bestyrelse, der varetager bedømmelsen.


Kontakt:

Kjeld Schmiegelow, tlf. 24 42 99 26, Professor i Pædiatri og Pædiatrisk Onkologi, Rigshospitalet

Marianne Benzon Nielsen, tlf. 40 16 42 85, Direktør i Børnecancerfonden


Redaktør