Bevilling til nyt forsknings- og udviklingsprojekt

Bevilling til nyt forsknings – og udviklingsprojekt i sygeplejen, der skal at afhjælpe og lindre de mange somatiske og psykosociale problemstillinger som hoved-halscancer patienter kan opleve efter operation.​


Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik har fået bevilliget 1.000.000 kr. til projektopstart og varetagelse af en højt specialiserede udgående sygeplejefunktion til hoved-halscancerpatienter. Bevillingen er 1 årig og skal afvikles som et forsknings- og udviklingsprojekt, hvis sigte er at afhjælpe og lindre de mange somatiske og psykosociale problemstillinger og følger hoved-halscancer patienter er belastede af efter kirurgi.

Specialespecifik øre-næse-halskirurgisk sygepleje og forebyggelse, sikring af overgange i patientforløbene mellem sektorer og klinikker samt oplæring og undervisning vil være kerneopgaverne i den nye funktion. Der er desuden tværfagligt bevilliget normering til læge, sekretær, diætist samt ergoterapeut, så funktionen kan afvikles og understøttes optimalt.

Redaktør