Antallet af personer med HIV og hepatitis stiger i Europa

Behovet for at ændre strategi for testning for HIV og hepatitis er presserende i Europa. Antallet af smittede stiger, og mange er fortsat ikke klar over, at de er smittede. Problemet er størst i Syd- og Østeuropa, men også i andre europæiske lande er problemet stigende og behovet for nye testningsstrategier derfor nødvendig. For sen diagnosticering betyder højere dødelighed, større risiko for smittespredning og øgede økonomiske omkostninger.

​​

Mere end to millioner europæere er smittede med HIV. Omkring 15 mio. voksne er smittede med hepatitis C, 13 mio. med hepatitis B, og de fleste af disse er uvidende om deres sygdom. Den manglende viden om egen sygdom betyder, at de fleste kommer i behandling for sent, og at et stort antal personer er smittebærer i mange år, før infektionerne bliver opdaget. For at vende den opadgående kurve er der et presserende behov for, at europæiske landes sundhedsmyndigheder ændrer strategi, så langt flere tilbydes en test for HIV og hepatitis tidligere.

Sammenbinding af to folkesygdomme

Erfaringer viser, at udfordringer ved at få HIV- og hepatitispatienter diagnoseret har væsentlige overlap. På en konference i Barcelona den 5.-7.oktober bliver emnet debatteret. HIV in Europe-initiativet, som huses af CHIP, en forskningsenhed under Rigshospitalet, er medarrangør af konferencen.

- Det er første gang, at det er lykkedes i Europa at bringe eksperter i den strategiske tilgang til testning for HIV og viral hepatitis sammen til en fælles konference. Arrangørerne er glade for, at det nu sker. Konferencen tillader, at vi kan inspirere hinanden og derved gensidigt styrke den befolkningssundhedsmæssige viden, der er behov for at give en bedre behandling, samt mindske smitte, siger professor, dr.med. Jens Lundgren fra Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi på Rigshospitalet.

Data fra et stort europæisk multicenter-studie, der præsenteres under konferencen viser bl.a., at antallet af personer med HIV, der bliver testet for sent, dvs. efter de skulle have påbegyndt behandling, er uændret og endda svagt stigende inden for nogle befolkningsgrupper. En definition af, hvornår man diagnosticeres for sent med HIV, har eksisteret siden 2010 og har gjort det muligt at følge epidemien og effekten af testningsstrategier bedre. En tilsvarende definition for sen diagnosticering af viral hepatitis B og C vil blive præsenteret for første gang på konferencen.

Politisk beslutning om test

De franske myndigheder besluttede i 2011 at teste hele befolkningen, men forsøget mislykkedes, da befolkningen og de praktiserende læger ikke syntes, det var fornuftigt. Historien viser, at der er flere forskellige barrierer for at udbrede testningen. I de fleste lande i Europa kan det ikke betale sig at teste alle for hverken HIV eller viral hepatitis, men det efterlader så spørgsmålet, hvem der så bør testes.

- Vores ønske er at få skabt en fælleseuropæisk forståelse af, hvilket værktøj man skal bruge til at målrette sin testningsstrategi. Som europæisk struktur kan vi anbefale, hvilke parametre der skal overvejes, og konferencen vil diskutere forskellige tilgange til testning af hiv og viral hepatitis. Det er myndighederne, der skal eksekvere det her, og der sker ikke noget, hvis de forskellige landes sundhedsstyrelser ikke dikterer det. Der skal altså en politisk beslutning til, siger Brian West, medvært for konferencen og formand for European AIDS Treatment Group (EATG).

Barriere: Dyr behandling

Behandling af en patient med hepatitis C koster for øjeblikket op mod 700.000 kr. pr. patient, og derfor har ingen lande råd til at behandle alle med denne infektion.

- Vi kan i Danmark kurere en patient med hepatitis C med en behandling i 8-12 uger, men udfordringen ved det er, at behandlingen pr. patient er så høj. I Danmark har vi omkring 20.000 personer med hepatitis C, men dette er ikke noget i forhold til nogle andre lande som fx Rusland, der har over en millioner stofmisbrugere. Vi forventer dog, at prisen for behandlingen inden for de næste 5-10 år vil falde dramatisk, og så vil det formentlig kunne betale sig at kurere alle. Denne strategi vil dog kræve, at vi ved, hvem der smittede, og så er vi tilbage ved at udvikle en bedre testningsstrategi. Og det arbejde skal startes nu, da det tager tid at udvikle og indføre, siger Jens Lundgren.

Ifølge ham vil det være muligt at få udryddet hepatitis C, når det dels er muligt at identificere, hvem der er smittet i befolkningen og dels at behandle de, der er smittede. Der er dog et stykke vej, førend vi er nået så langt.

For yderligere information, kontakt venligst:

Projektdirektør Dorthe Raben, Tel. +45 61 70 82 60, e-mail: dorthe.raben@regionh.dk ​

Læs mere om konferencen HepHIV 2014 her: http://newsite.hiveurope.eu/Conferences/HepHIV2014-Conference

Læs mere om European HIV testing week 2014 her: http://www.hivtestingweek.eu/   


Redaktør