15 mio. kr. til forskning i atrieflimren

Professor Jesper Hastrup Svendsen fra Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, har fået bevilliget 15.651.562 kr. af Det Strategiske Forsknings programkomité for individ, sygdom og samfund til forskning i atrieflimren.

​​​

Hvert år rammes 16.000 danskere af en blodprop i hjernen, heraf 12.000 for første gang, og ca. 30 % af patienterne er under 65 år. Sygdommen medfører store personlige omkostninger og store samfundsudgifter. Blodprop i hjernen er ofte forårsaget af atrieflimren (også kaldet forkammerflimren), som er den hyppigste hjerterytmeforstyrrelse. Atrieflimren diagnosticeres på et elektrokardiogram. Mange patienter med atrieflimren kan ikke mærke noget og bliver derfor ikke behandlet korrekt. Formålet med projektet er derfor at forebygge blodprop i hjernen ved at afklare, hvor stor betydning atrieflimren uden symptomer har for blodprop i hjernen.

I forskningsprojektet gøres der brug af ny teknologi i form af en loop recorder, der indopereres under huden på brystkassen. Apparatet kan kontinuerligt optage hjerterytmen i flere år, og de indsamlede data overføres til hospitalet med telemedicin. Hermed kan lægerne diagnosticere atrieflimren uden symptomer, som ellers ikke ville blive opdaget. Deltagerne i forsøget vil være personer med høj risiko for både atrieflimren og blodprop i hjernen, og patienterne vil enten få loop recorder eller blive behandlet efter vanlige retningslinjer. Hvis der påvises atrieflimren, bliver patienterne behandlet med blodfortyndende medicin, der beskytter mod blodprop i hjernen.

Undervejs registreres deltagernes livskvalitet, forekomst af atrieflimren og blodprop i hjernen, og de sundhedsøkonomiske aspekter bliver undersøgt. Projektet forventes at have positiv indflydelse på livskvaliteten for den enkelte patient.Redaktør