Støtte til forskning i hjertestop

Læge Helle Søholm fra Hjertecentret har modtaget 538.192 kr. fra TrygFonden til at undersøge, hvilke faktorer i behandlingen på hospitalet, der har afgørende betydning for overlevelsen for patienter med hjertestop uden for hospital.

​​

I dag ved man, at hjertestartere og uddannelse af lægfolk i hjertelungeredning har stor betydning for den præhospitale behandling af patienter ved hjertestop. Men der findes begrænset viden om, hvad der har afgørende betydning i behandlingen på hospitalet. Analyser viser, at overlevelsen efter hjertestop uden for hospital er større, hvis patienten indlægges på et hjertecenter frem for på almindeligt hospital, men de specifikke årsager mangler at blive undersøgt. Lægerne vil derfor undersøge, hvad der sker, når patienterne er genoplivet og indbringes på hospital, hvilken behandling de modtager, hvilke undersøgelser de gennemgår, samt hvordan omfanget af eventuel hjerneskade vurderes.

Formålet er at undersøge, om patienternes overlevelse øges, når de transporteres direkte til et hjertecenter frem for til almindeligt hospital. Endvidere vil forskerne indsamle viden om de konkrete behandlinger, der gives til patienterne, og på hvilket grundlag beslutningen om behandlingen træffes. Målet med projektet er at medvirke til at optimere behandlingen og forbedre overlevelsen efter hjertestop i Danmark.

Redaktør