Støtte til forskning i graviditet, diabetes og blodmangel

Det strategiske Forskningsråd har bevilliget 17,9 mio. kr. til forskning i betydningen af blodmangel i graviditeten for udvikling af type 2 diabetes hos barnet senere i livet.

​​

Professor på Rigshospitalet og Københavns Universitet Ib Bygbjerg har sammen med en række kolleger, bl.a. professor Allan Vaag modtaget en bevilling på 17,9 mio.kr. fra Det Strategiske Forskningsråd. Pengene går til forskning i betydningen af anæmi (blodmangel) i graviditeten for udvikling af type 2 diabetes hos barnet mange årtier senere i livet.
 
Baggrunden for bevillingen er funderet i den linje, som forskerne har forfulgt gennem mere end 10 år, nemlig at lav fødselsvægt disponerer til udvikling af type 2 diabetes blandt befolkninger overalt i verden. Anæmi forekommer i varierende grad blandt op til halvdelen af kvinder i Afrika, og anæmi er en af de væsentligste årsager til, at børn fødes med lav fødselsvægt i Afrika. Anæmien kan skyldes mange ting, herunder fejlernæring samt infektioner i graviditeten, fx malaria.

Vi vil i dette studie undersøge, hvordan anæmien i graviditeten påvirker epigenetiske ændringer i navlesnorsblodprøver samt i moderkagen ved fødslen, for at afklare de underliggende mekanismer som bevirker sammenhængen mellem anæmi i graviditeten/fostertilstanden og senere risiko for udvikling af type 2 diabetes hos barnet, siger professor Allan Vaag fra Medicinsk Endokrinologisk Klinik på Rigshospitalet.

Sideløbende forskning i graviditetsdiabetes

Udover ovenstående bevilling, har Allan Vaag sammen med blandt andre professor Peter Damm, Obstetrisk Klinik, modtaget en bevilling fra det Strategiske Forskningsråd på 4,6 mio.kr. til samarbejdsstudier med førende indiske forskere til at undersøge de underliggende årsager til, hvorfor graviditetsdiabetes ligesom lav fødselsvægt bevirker en øget risiko for udvikling af type 2 diabetes hos fosteret senere i livet. Også i dette studie er hovedfokus på de epigenetiske mekanismer i blodprøver, herunder i navlesnorsblodprøver, samt i stamceller isoleret fra muskel- og fedtprøver fra voksne mennesker, hvis mødre havde graviditetsdiabetes.
 
Bevillingen af de strategiske forskningsmidler er resultatet af en strategisk samarbejdsaftale mellem de danske og indiske regeringer og videnskabsministerier, som har fundet sted siden 2010. Udover pengene, som er bevilliget i Danmark af Det Strategiske Forskningsråd, har det indiske videnskabsministerium bevilget i alt 7,3 mio.kr. til de indiske partnere, og den samlede bevillingen til samarbejdet er således i alt ca. 11.9 mio.kr.
 

To projekter tæt forbundne

De to ovenstående bevillinger hænger tæt sammen, idet de fokuserer på to forskellige og hyppigt forekommende årsager, som begge kan medføre type 2 diabetes hos et barn senere i livet.

Graviditetsdiabetes forekommer blandt mere end 10 % af alle indiske kvinder mod ca. 3 % af danske kvinder. Både graviditetsdiabetes og lav fødselsvægt er således faktorer, som er under stærk mistanke for at medvirke til den diabetesepidemi, som ses og i fremtiden forventes at vokse i udviklingslande som Indien og Afrika.

Studierne vil vise, om de underliggende epigenetiske mekanismer er de samme for graviditetsdiabetes og anæmi i graviditeten, eller om de er forskellige. De epigenetiske studier i begge projekter vil blive udført i samarbejde med førende forskere på Lunds Universitet.

For yderligere information kontakt venligst professor, dr.med. Allan Vaag, tlf: 35 45 71 06, e-mail: allan.vaag@regionh.dk 


Redaktør