Pris for hjertemedicinsk forskning

Thomas Engstrøm, overlæge, dr.med. har modtaget Dansk Cardiologisk Selskabs Forskerpris 2013.

​​​

Prisen gives til et medlem af Dansk Cardiologisk Selskab, der gennem en periode har bidraget væsentligt til at markere dansk forskning nationalt såvel som internationalt.

Thomas Engstrøm, der er overlæge på Rigshospitalets Hjertecenter med ansvar for den invasive kardiologi, modtager prisen som en anerkendelse for en meget betydelig både national og international forskningsindsats indenfor det hjertemedicinske område.

Forskning af international standard, der såvel direkte som indirekte har haft indflydelse på den lægelige behandling af patienter med hjerte- karsygdom.


Redaktør