Neurofysiologisk Klinik udreder flere patienter

Ved blandt andet at samle de autonome undersøgelser på færre dage og have én assistent til tre læger har Klinisk Neurofysiologisk Klinik øget antallet af udredninger.

​​​

Som følge af den nye udredningsgaranti har Klinisk Neurofysiologisk Klinik gennemgået deres arbejdsprocedure, specielt ved EEG- og nerveledningsundersøgelser. Det har ført til mere effektive arbejdsgange og ikke mindst flere udredte patienter.

”Tidligere havde hver læge én neurofysiologiassistent eller bioanalytiker til at assistere sig under en EMG-undersøgelse. I dag assisterer én assistent eller bioanalytiker tre læger samtidig. Det betyder, at der nu er frigivet assistenttid med mulighed for selv at udføre egne undersøgelser,” siger Clare Atkins neurofysiologiassistent fra Klinisk Neurofysiologisk Klinik.

Fra 20 til 40 EEG-undersøgelser

De autonome undersøgelser er i dag fordelt på tre dage i stedet for førhen på fire halve dage. Det har frigivet ressourcer til øvrige planlagte elektrofysiologiske undersøgelser.

Antallet af ambulante EEG-undersøgelser er steget fra 20 til 40 om ugen. Hertil kommer også flere akutte EEG-undersøgelser. Det antal varierer en meget.

”Det er stort tiltag, som vi følger tæt. Lige nu ser det ud til at være en succes, og vi vil også i fremtiden se på vores arbejdsgange,” siger Jette Lauridsen ledende neurofysiologiassistent fra Klinisk Neurofysiologisk Klinik.
 
Udover en omorganisering og effektivisering af arbejdsgangene har Klinisk Neurofysiologisk Klinik fået midler til en ny overlæge- og en halv sekretærstilling. Det stigende antal undersøgelser har også skabt behov for et ekstra undersøgelsesrum. De muligheder undersøges i øjeblikket.

Garanti pr. 1. september

Udredningsgarantien trådte i kraft den 1. september i år og betyder, at alle patienter har ret til at få stillet en diagnose eller en videre udredningsplan, når de bliver henvist fra speciallæge.


Redaktør