Kombinationsbehandling med Aliskiren afprøvet

En ny forsøgsbehandling med produktet Aliskiren er blevet testet i kombination med den almindelige standardbehandling til patienter med type 2-diabetes og kronisk nyresygdom. Resultaterne viser ingen effekt.

​​

Artikel fra Indenrigs, nummer 17, 2012

Kan anvendelsen af en almindelig medicin mod forhøjet blodtryk forbedre prognosen hos type 2-diabetikere med kronisk nyresygdom, hjertekarsygdom eller begge dele?

Det er nu blevet undersøgt i et større studie med 8561 patienter med type 2-diabetes i et dobbelt blindt, randomiseret forsøg, også kaldet ALTI TUDE-undersøgelsen. Her fik halvdelen af patienterne det godkendte præparat Aliskiren mod forhøjet blodtryk samtidig med den almindelige standardbehandling. Den anden halvdel af patienterne fik placebo i kombination med standardbehandlingen.

Forsøget startede i 2007, og patienterne er fulgt i 32,9 måneder. Resultaterne viser imidlertid, at hos de patienter, der fik Aliskiren i kombination med standardbehandlingen, udviklede 18,3 % fatale eller ikke fatale hjertekarproblemer eller kronisk nyresvigt mod 17,1 % i placebogruppen. Derudover udviklede forsøgsdeltagerne en øget forekomst af forhøjet serum kalium og lavt blodtryk som bivirkning til Aliskiren.

- Tilføjelsen af Aliskiren til den almindelige standardbehandling havde altså ingen effekt – men gav til gengæld patienterne flere bivirkninger. Havde der været en tydelig positiv effekt af Aliskiren, kunne man måske have affundet sig med bivirkningerne, men kombinationen af den manglende effekt og de ekstra bivirkninger betød, at vi fandt det bedst at slutte forsøget før planlagt, siger professor, overlæge Hans- Henrik Parving, der star bag studiet.

Resultaterne er publiceret i New England Journal of Medicine, 2012, nov. 3.

> Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Abdominalcentret
Redaktør