I alt 110 genetiske risikofaktorer er forbundet med udvikling af sclerose

Ny international forskning med stort dansk bidrag giver ny viden om sygdommen multipel sclerose og afslører genetiske sammenhænge med en række andre kendte auto-immune sygdomme fx tarmsygdommen Morbus Crohn og Colitis Ulcerosa

​​​

Vi kender fortsat ikke årsagen til, at nogle mennesker får sygdommen multipel sclerose (MS) – men vi har fundet frem til 110 genetiske varianter, der hver for sig kan rumme risici for at udvikle sygdommen. I dag kan vi fortsat ikke behandle 2/3 af patienter med MS, men de nye resultater fra den største genetiske undersøgelse på området, der netop er offentliggjort i det internationalt anerkendte tidsskrift ”Nature Genetics”, styrker mulighederne for, at forskere og industri i samspil kan udvikle nye former for medicin. Det siger, klinisk forskningsprofessor, overlæge, ph.d. Annette Bang Oturai fra Dansk Multipel Sclerose Center - en del af Neurologisk Klinik på Rigshospitalet.

Danmark er et af de lande, der på verdensplan har den højeste forekomst af den kroniske sygdom multipel sclerose. 12.500 danskere har multipel sclerose, som er den hyppigste neurologiske sygdom blandt unge kvinder og mænd mellem 20 og 40 år. Forekomsten af sygdommen er stigende – især blandt kvinder over 40 år. På verdensplan lider i alt 2,5 mio. mennesker af multipel sclerose.

Internationalt forskermøde i København

Den 2.-5. oktober mødes klinisk forskningsprofessor, overlæge, ph.d. Annette Bang Oturai, Rigshospitalet sammen med danske og nordiske kolleger og et rekordstort antal forskere og klinikere fra hele verden - i alt 7.500 – med fokus på den kroniske sygdom multipel sclerose i Bella Center til ”The 29th Congress of the European Committee for Research and Treatment in Multiple Sclerosis” (ECTRIM). Når kongressen slutter lørdag mødes 35 nøglepersoner, der står bag en artikel, der netop er publiceret i det internationalt anerkendte tidsskrift ”Nature Genetics”. Artiklen er resultatet af et internationalt forsknings- og teamsamarbejde mellem 193 forskere og 84 forskergrupper fra i alt 13 lande – heriblandt Danmark. Og der bliver noget at fejre! 

Genetisk fællesskab bekræftet

- Udover at have fundet 48 nye genetiske variationer der har betydning for opståen af multipel sclerose, har vi fået bekræftet, at der er en sammenhæng og et genetisk fællesskab mellem sygdommen og en række andre kendte auto-immune sygdomme fx inflammatoriske tarmsygdomme som Morbus Chron og Colitis Ulcerosa. Kendskabet til de nye genvariationer har givet os vigtig viden om de immunologiske signaleringsveje, der spiller en rolle for opståen af sygdommen og herigennem mulighed for at kunne udvikle ny medicin til behandling. Man skal nemlig kende de biologiske mekanismer bag en sygdom for at udvikle ny effektiv medicin i et samspil mellem forskere og industri.

Største genetiske undersøgelse

Der er tale om den hidtil største genetiske undersøgelse på området multipel sclerose. På verdensplan har i alt 29.300 patienter med sclerose deltaget sammen med 50.794 kontroller. Dansk Multipel Sclerose Center har bidraget med 1.000 patienter og 1.000 kontroller, og Scleroseforeningen og Strategisk Forskningsråd har støttet økonomisk.
  
Professor, overlæge, ph.d. Annette Bang Oturai, der har været med siden 1994, fortæller om de resultater og tendenser, der netop nu kendetegner forskningen på scleroseområdet:

I alt 110 genetiske varianter

- For to år siden publicerede vi en artikel i tidsskriftet ”Nature Genetics” med resultater, der med ét fordoblede vores samlede viden om de genetiske variationer og dermed de biologiske baggrunde og mekanismer bag sclerose. Nu blot to år efter publicerer vi sammen med internationale samarbejdspartnere igen i tidsskriftet Nature Genetics med fund af hele 48 nye genvarianter. Vi har nu viden om i alt 110 genetiske variationer, der hver for sig har en lille og selvstændig effekt i de mekanismer, der gør, at sygdommen multipel sclerose opstår hos nogle mennesker.  ​

Teknologiske landvindinger

- Lige nu kan det se ud som om, at forskningen bevæger sig med turbofart, men i virkeligheden høster vi i disse år bare frugterne af to indbyrdes afhængige faktorer: De seneste års utrolige teknologiske landvindinger, der gør, at brug af genchip teknik – der er anvendt i den aktuelle verdensomspændende undersøgelse - er blevet både billigere og langt mere effektiv i brug, og det er sådanne nye teknologier, der koblet med en stor både national og international koordineret forskningsindsats, der giver disse gennembrud, der åbner muligheder for nye behandlinger, siger Annette Bang Oturai.
    
Danske medlemmer i International Multiple Sclerosis Genetic Consortium (IMSG) er
klinisk forskningsprofessor, overlæge, ph.d. Annette Bang Oturai, som er dansk repræsentant i IMSGC styregruppe, molekylærbiolog, ph.d. Helle Bach Søndergaard, professor, overlæge, dr. med. Finn Sellebjerg, professor, overlæge, dr. med. Per Soelberg Sørensen – alle fra Dansk Multipel Sclerose Center, som er en del af Neurologisk Klinik på Rigshospitalet.

For yderligere information kontakt venligst:
Overlæge Annette Bang Oturai, tlf: 35 45 22 81 eller 35 45 98 38.


Redaktør