Hagedornprisen for at gøre forskning til behandling

Den prestigefyldte Hagedornpris går i år til professor, overlæge Lars Køber fra Rigshospitalets Hjertemedicinske Klinik. Prisen gives for en fremragende forsknings- eller udviklingsindsats inden for et område af dansk intern medicin.

​​

Prisen, der uddeles af Dansk Selskab for Intern Medicin, er på 250.000 kr., opdelt i 100.000 kr. som en personlig pris, og 150.000 kr. til forskning eller udviklingsarbejde. Med prisen følger tildelingen af Hagedorn Medaljen.

Lars Køber modtager prisen for sin fremragende indsats inden for hjerteforskning- og behandling, især pga. hans evner til at kombinere kliniske undersøgelser med epidemiologisk forskning. Lars Køber har bl.a. ydet en enestående indsats i arbejdet med at forbedre overlevelsen efter blodprop i hjertet eller ved hjertesvigt. Han har publiceret knap 450 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter og er forfatter til flere lærebøger og guidelines.

- At Lars Køber tildeles Hagedornprisen er en kæmpestor anerkendelse af hans arbejde, som han mere end fortjener. Lars er en fantastisk dygtig forsker og samtidig en fantastisk dygtig forskningsleder, hvilket også ses af hans rolle i flere store multicenterstudier om behandling af skade efter blodprop i hjertet. Jeg vil samtidig gerne fremhæve Lars evne til at få omsat forskning til ny klinisk praksis, så forskningens resultater kommer patienterne til gode. Hagedornprisen er en af de fornemste priser i Danmark, og jeg er stolt på både Lars’, Hjertemedicinsk Kliniks og Hjertecentrets vegne, siger centerdirektør Pernille Slebsager fra Hjertecentret.

Sætter dagsordenen

Lars Købers arbejdsplads, Rigshospitalets Hjertemedicinske Klinik, er internationalt anerkendt for især translationel forskning, dvs. at tage viden fra laboratoriet til sengekanten og tilbage igen, og står lige nu i spidsen for tre nationale forskningsprojekter. Klinikken står blandt andet bag det største studie af hjertestarter-pacemakere, som forhåbentlig kan bidrage til, at færre i fremtiden dør af forstyrrelser i hjerterytmen efter en blodprop.

- Vores afdeling er i international topklasse. For at bevare denne position og tilbyde vores patienter den bedst mulige behandling, har vi lige nu forskningsstudier kørende for 50 millioner kroner. Vi er meget stolte af vores stærke position inden for den translationelle forskning, og vi er med til at sætte dagsordenen, siger Lars Køber.

Hjertemedicinsk Klinik blev i 2012 udnævnt til Global Excellence Klinik af Region Hovedstaden.

Fakta om Hagedornprisen

Hagedorn Prisen blev oprettet af Dansk Selskab for Intern Medicin i 1966. Prisen uddeles af selskabet på dets årsmøde som belønning for en fremragende forsknings- eller udviklingsindsats inden for et område af dansk intern medicin. Prisen er på 250.000 kr., opdelt i 100.000 kr. som en personlig pris, og 150.000 kr. til forskning eller udviklingsarbejde. Med prisen følger tildelingen af Hagedorn Medaljen.

Prisen blev indstiftet i anledning af Dansk Selskab for Intern Medicins 50 års jubilæum i anerkendelse af den indsats, som dr. med. Hans Christian Hagedorn (1888-1971) har udøvet for lægevidenskaben. Hagedorn var gennem sin karriere en af Danmarks førende forskere inden for behandling af diabetes. Han var i 1917 med til at udvikle den første brugbare metode til blodsukkerbestemmelse, og i 1922 indledte han et samarbejde med fysiologen August Krogh og apotekeren August Kongsted om udvikling af insulin – et samarbejde, der blev startskuddet til oprettelsen af Nordisk Insulinlaboratorium (1923) og Nordisk Insulinfond (1926), i dag kendt som Novo Nordisk A/S og Novo Nordisk Fonden.

Hvem der modtager prisen besluttes af bestyrelsen i Dansk Selskab for Intern Medicin på baggrund af indstillinger fra selskabets medlemmer. Prisen overrækkes af formanden for Dansk Selskab for Intern Medicin og Novo Nordisk Fondens direktør.

Prisoverrækkelsen finder sted fredag den 19. april kl. 16.30 ved Årsmøde for Dansk Selskab for Intern Medicin.

For yderligere information kontakt venligst 
Professor, overlæge, dr.med. Lars Køber, tlf.: 35 45 85 25, e-mail: lars.koeber01@regionh.dk

 

Redaktør